Hagle
Publisert 29.05.2018 19:10
Oppdatert 08.09.2020 09:36
Velkommen til en av Vestlandets største anlegg
Åsane JFF har pr dags dato
7 forskjellige baner.

Vi har baner under følgende haglegrener:


Jegertrap
Dette er den vanligste leirduegrenen i Norge. Baner finnes over hele Norge og mange jeger - foreninger disponerer slike. Banen er utstyrt med en kastemaskin som står under bakkenivå 10 meter foran standplass 3. Leirduene sendes innenfor en 45 graders vinkel og skytterne står i en halvmåne bak kastemaskinen. Det er kun tillatt å skyte ett skudd pr due og laget roterer etter totalt 5 skudd pr. standplass. Skytterne står med haglen i "jeger - posisjon" med kolben i hoftehøyde. Duene kan ha opp til to sekunder forsinkelse og skytteren kan ikke bevege våpenet før leirduen kommer til syne. Det kan benyttes hagle i kal 20 - 12, og med 24 grams stålladning. Jegertrap har klasseinndelinger, både etter alder og skytenivå. Det skytes fra 25 - 100 skudds stevner og det konkurreres i Jegertrap over hele Norge med NM som sesongens høydepunkt.
 
Nordisk trap
Dette er den skandinaviske utgaven av jegertrap, og arrangeres i NSF`s regi. Banene er identiske, men med noen små regelforskjeller. Det konkurreres over hele Skandinavia, men sporten domineres av nordmenn og svensker.
Det skytes 50 - 100 - 200 og 500 skudds stevner. NM, landskamp og Nordisk Mesterskap (arrangeres annet hvert år) er sesongens høydepunkter.
 
 
Olympisk trap
Dette er en av to olympiske disipliner i leirdueskyting. OL trap er utstyrt med 15 kastemaskiner som står under bakkenivå 15 meter foran skytteren. Duene kommer ut fra en av de tre maskinene som til enhver tid er foran standplass. Her kastes duene ut i en høy hastighet og de flyr 76 meter (+ - 1 m) før de når bakken. Skytterne står med hagla montert i ferdig skytestilling ved hvert opprop. Skytteren kan bruke to skudd pr. due. Det roteres etter hver due og laget har 6 skyttere. Internasjonalt skytes OL trap med 24 g blyhagl, men for tiden er dette ikke lov i Norge.
Menn skyter 125 skudds + 25 skudd (finale) og kvinner skyter 75 + 25 (skudd) finale på stevner. Det arrangeres både NM, EM, VM, OL og Worldcup i OL trap.
 
 
Olympisk skeet
OL Skeet er den andre olympiske disiplinen innen leirduesktying, og består av en bane med et høyt tårn og et lavt hus. Standplassene går i en halvsirkel fra tårnene og hele laget skyter fra samme standplass før det roteres. Det blir skutt en fast kombinasjon av enkele og dobble duer. På alle single duer skal det kun lades med ett skudd (unntatt standplass 4). Internasjonalt skytes OL Skeet med 24 g blyhagl, men for tiden er dette ikke lov i Norge. Det arrangeres NM, EM, VM, OL og Worldcup i OL skeet.
 
Compac sporting
Compac sporting har 5 standplasser på banen, og det blir skutt på duer i forskjellige avstander, høyder og vinkler og ingen baner er like. Først skyter alle på en singel due. Deretter skytes en dublé på report som er to enkeltskudd, hvor due nr. to kommer når den første duen er skutt. På siste dublé kommer begge duene samtidig. På single duer kan det skytes to skudd.
 
F.I.T.A.S.C. Sporting
Dette er den internasjonale formen for sporting. Her skytes det på leirduer fra ulike standplasser og baner. Duene sendes ut i varierende vinkler, høyder og avstander og ingen baner er like. Skytterne står med haglen i utgangsposisjon 25 cm under skulder. I F.I.T.A.S.C. sporting skytes internasjonalt med blyhagl opp til 28 g, men i orge er bruk av bly for tiden ikke tilatt.
Det arrangeres NM, EM og VM i Sporting.


- Annonse -
Våpen-Søilen
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.