Jegerprøven
Publisert 29.05.2018 15:37
Oppdatert 23.04.2021 20:29

​​​​​​​​​​​​​Ta Jegerprøven på en uke hos Åsane JFF!

Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse. 

Fra og med det året du fyller 14 år kan du ta jegerprøven.​


For spørsmål kan du kontakte:

Daniel Madsen mobil: 976 03 083 (hvis telefon er uten dekning send SMS
eller sende epost til daniel@asanejff.no

Reservekontakt:
Andre Helland Bjorøy
tlf 92066260​​

FOR PÅMELDING  (Gjelder fra 17.02.2021)
Følg link under.

JEGERPRØVEKURS

2021UkeOppstartsdatoAnsvarlig​​Ledige plasser
Oppdatert
23.04.2021

 påmelding
5 dgr
​uke 9
​02.03.20.21
Tore G
FULLT
FULLT
5 dgr

 Uke 1009.03.2021
Thomas G
​FULLT
Avlyst COVID19
5 dgr
​Uke 11
​16.03.2021
​Erik S
​FULLT
FULLT
5 dgr
 Uke 1223.03.2021
Daniel M
FULLT
FULLT

​Uke 135 dgr
 Uke 1406.04.2021
Eirik E
FULLT
FULLT
5 dgr
 Uke 1513.04.2021
Thomas G
​FULLT​
 FULLT
5 dgr
 Uke 1620.04.2021
Daniel M
​5+

5 dgr
Uke 1727.04.2021Andrin J
​5+
FULLT

Uke 18
 


Uke 19

 

5 dgr
 Uke 2018.05.2021Erik S
​5+
Kurs 20
5 dgr
 Uke 2125.05.2021Geir S
​5+
Kurs 21
5 dgr
 Uke 2201.06.2021 Audun H​5+
Kurs 22​
5 dgr
 Uke 23
08.06.2021
 Geir S
​5+
Kurs 23​

​ uke 24Bli medlem:
DET SKAL LØNNE SEG Å VÆRE MEDLEM!!!!   

Vi gir nå 500 kr i rabatt på kurset til nye og eksisterende medlemmer fra 25 år.
dvs kurspris inkl medlemskap = 2995,-
       Kurspris uten medlemskap 2600,-

Deltagere UNDER 25år får 300kr i rabatt ved medlemskap.
dvs kurspris inkl medlemskap = 2155,-
       Kurspris uten medlemskap 2200,-

Kurspris:

Ikke-medlemmer    over 25 år
kr 2.600,-
Medlemmer Åsane JFF over 25 årkr 2.100,-
Ikke-medlemmer, under 25 år
kr 2.200,-
Medlemmer Åsane JFF, under 25 årkr 1.900,-
Eksamensavgift (kommer i tillegg)  kr:   300,-

 

Medlemskap i Åsane Jeger og Fiskerforening  2020

Medlemskategorier

  • Hovedmedlemskap. Gjelder etter fylte 25 år.  kr 895,-

  • Barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskrift. Gjelder ut det året medlemmet fyller 25 år. kr 345,-

  • Barne- og ungdomsmedlemskap uten tidsskrift. Gjelder ut det året medlemmet fyller 25 år. kr 255,-

  • Pensjonist-/uføremedlemskap. Gjelder for pensjonister fra og med det året de fyller 67 og for uføretrygdede.kr 490,-

  • Ektefelle/samboermedlemskap. Gjelder i tilknytning til et hovedmedlem eller pensjonist/uføremedlemskap, og gjelder kun for ektefelle/samboer.

  • Sidemedlemskap. Sidemedlemskap benyttes hvis man ønsker medlemskap i flere foreninger.Man må ha ett gyldig hovedmedlemskap / pensjonist/ufør, og kan i tillegg opprette sidemedlemskap i flere foreninger. Dette kan bestilles fra "min side", eller ta direkte kontakt med oss.

  • Familiemedlemskap. Gjelder for inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år, alle registrert på samme bostedsadresse, og registreres i samme forening.
    Kr 1100,-Jegerprøven på én uke, 5 samlinger.​ 


​Alle våre kurs begynner en TIRSDAG og har følgende oppsett:

  • TIRSDAG:  Teoriundervisning i klasserom fra KL. 17:30 – 23:30

  • ONSDAG:  UTEDAG på skytebanen fra KL. 17:30 – 20:30

  • ONSDAG:  Teoriundervisning i klasserom fra KL. 20:30 – 23:30

  • TORSDAG:  Teoriundervisning i klasserom fra KL. 17:30 – 23:30

  • FREDAG:  Teoriundervisning i klasserom fra KL. 17:30 – 23:30

  • LØRDAG:  utedag på skytebanen m/EKSAMEN fra KL. 08:30 – 15:00

*Husk gode klær og vanntette sko til utedagene.


Jegerprøven

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Fra det kalenderåret du fyller 14 år kan du delta på opplæringsjakt.

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Jegerregisteret

Etter å ha gjennomført jegerprøvekurs, og bestått eksamen, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og -fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge jegerprøven, mot at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i hjemlandet.

Jegerprøveeksamen og eksamensgebyr

Åsane JFF avholder selv elektronisk eksamen. Denne tilgangen er delegert og tilrettelagt fra Bergen kommune, som har ansvaret for å gjennomføre elektronisk eksamen innen sin kommune.​

Nyttige lenker:

- Digital kurs versjon  (anbefaler å se en ekstra gang på artskunnskap og lover & regler
https://www.trainingportal.no/md/content_frameset.html

Test deg selv her, med NJFF jegerprøve quiz
https://www.njff.no/jakt/Sider/Jegerprovequiz.aspx

Test en prøve eksamen her
https://test.flexiteexam.com/adapt-it/Begin#/setups


VIKTIG FØR OPPMØTE PÅ KURS
Etter at du har meldt deg på kurs, må du registrer deg på Miljødirektoratets sider:   Jegerproveeksamen.no
velg ''Registrer meg som jegerprøvekandidat''
Så logger du inn på ''min side'' og betaler eksamensgebyret til Mdir 300kr


OPPMØTE på kurs
adressen er
Litlåsvegen 49
inngang C ( baksiden)
3 etasje
og litt inn i lokale  ( kantinen)


- Annonse -
Våpen-Søilen
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.