NM 2022 Jaktfelt og Elgbane
Publisert 15.09.2020 21:37
Oppdatert 15.09.2020 21:37

Kjære medlem av Åsane JFF.

Til orientering – Åsane Jeger og Fiskerforening planlegger sammen med Bergen Jæger og Fiskerforening, Os Jeger og Fiskerlag og Os Skytterlag (DFS) å arrangere Norgesmesterskap i Jaktfeltskyting og Elgbaneskyting sommeren 2022.
Arrangementet skal skje på Ulven Leir i Bjørnafjorden kommune, hos Os JFL sin bane samt på Os Skytterlag sitt baneanlegg. Bakgrunnen for at vi ønsker å arrangere NM der er begrenset plass både på Åsane JFF sitt anlegg i Jonahola og hos Bergen JF sitt anlegg på Kismul.
Norgesmesterskap innen jaktskyting og elgbane arrangeres normalt sett på Østlandet og det er ønskelig fra NJFF sentralt, at NM nå også arrangeres på Vestlandet.
Vi planlegger derfor i tett samarbeid med Bjørnafjorden kommune, Bjørnafjorden Brann og redning, Røde Kors og lokalt politi. Det planlegges med mye lokale aktiviteter for store og små NM uken. Vi håper dette skal være et godt tilbud til skytterfamiliene enten de er lokale eller er tilreisende.
Totalt regner vi med at over 1000 deltagere fra hele landet deltar på NM, dette i tillegg til mange besøkende. Totalt kanskje nærmere 2000 deltagere, leverandører fra ulike produsenter, skytterfamilier og representanter fra Norges Jeger og fiskerforbund lokalt og sentralt.
NM i 2022 starter med et prøve NM i uke 24 (17 – 18 juni) for å drille funksjonærer, systemer og selvfølgelig teste jaktfelt løypen og anlegget generelt i henhold til program som skal gjennomføres etc. Prøve NM arrangeres over to dager (fredag og lørdag) med et begrenset antall skyttere og selve NM i uke 27 (onsdag 6. juli til søndag 10 juli) i 2022.
Så sett av disse dagene til Ulven leir - sommeren 2022. Her blir det morsomt å delta og vi tror ikke at din familie blir skuffet, dersom de følger med. Samtidig hjelper du Åsane JFF til å få et solid bidrag i kassen. Vi lover fint vær - Sol eller regn.
Normalt gir et NM innen jaktfeltskyting og Elgbane et solid overskudd til foreningene som gjennomfører arrangementet. Et godt økonomisk bidrag til ytterligere investeringer i foreningene, til gode for oss alle. Vi håper DU benytter anledningen til å delta på konkurransen, men her trenger vi også medlemmene sin bistand til å gjennomføre arrangementet og vi håper derfor at mange har mulighet til å være en av våre frivillige funksjonærer i vårt team.
Når det gjelder rollen som funksjonær, så vil dette f.eks. være standplassledere / anvisere / ordonnanser, parkeringsvakter, kantine-hjelp, og andre tilretteleggere og generelle hjelpemannskaper der det skulle være behov. De ulike oppgavene vil selvsagt bli fordelt slik at man har faste oppdrag i henhold til funksjon og hva man virkelig kan bidra med ut i fra kunnskap og forutsetninger. Nødvendig opplæring vil dessuten bli gjennomført slik at alle kan være sikker på at oppdraget er kjent, enkelt og lett å gjennomføre, og denne opplæringen tar vi sikte på å gjennomføre ved helgesamlinger fra ca. påsken 2022.
Som nevnt går NM over fem dager, og med tillegg av prøve – NM som går over en helg. Vi er klar over at dette kan virke overveldende og tidkrevende for noen, og dersom man ikke kan bidra alle dager, setter vi pris på om du kan bidra noen av dagene.
Total trenger vi over 120 funksjonærer for å gjennomføre NM Jaktfelt og NM Elg elgbane, og alle foreninger vil stille frivillige funksjonærer. Åsane JFF er kjent for å gjennomføre solide arrangement med mange frivillige funksjonærer, og dette er noe vi er stolt over. Dette er et stort arrangement – og vi trenger derfor støtte fra flere medlemmer enn vi vanligvis stiller til vår disposisjon. Vi ber derfor om DIN gode støtte, slik at dette blir et solid gjennomført arrangement som vi alle kan være stolte over.
Vi håper derfor at DU melder deg som en av våre frivillig funksjonær – snarest, og senest innen 8 Oktober 2020 – slik at vi planlegger videre med full kraft for å gjennomføre dette flotte arrangement. Vi har naturligvis forståelse for at dette arrangementet ligger såpass langt frem i tid, at enkelte kan synes det er vanskelig å forplikte seg til bidra allerede nå. I den grad dette er tilfellet for deg, ber vi deg likevel om å gi en tilbakemelding, der du i så fall også skriver noe om dette. Det sentrale for oss i denne omgang er å få tilstrekkelig oppslutning om arrangementet, slik at vi vet at der er grunnlag for å fortsette arbeidet med å forberede arrangementet.
Vi ser frem til å høre fra DEG. Meld fra til denne e-mail adressen: nm2022@asanejff.no

Vennlig hilsen Styret og NM utvalget- Annonse -
Våpen-Søilen
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.