Alkohol og andre rusmidler
JTG/TW
Publisert 25.02.2019 13:26
Oppdatert 25.02.2019 13:26

Oppdatert 25.02.2019

Bergens Jæger- og Fiskeforening (BJF) er en lokal forening tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) med mange barne- og ungdomsmedlemmer. Foreningens mange enheter driver et bredt utvalg av ulike aktiviteter og mange av disse krever høy grad av sikkerhet (jakt, våpenbruk, båt, brygge). Foreningens medlemmer og tillitsvalgte, bør ha et bevisst forhold til forbruk av alkohol og rusmidler. Følgende retningslinjer legges til grunn:

  • BJF skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol og andre rusmidler i sammenheng med utøvelse av våre aktiviteter.
  • Det skal aldri benyttes rusmidler i forbindelse med aktiv utøvelse av foreningens aktiviteter.
  • Barn og ungdom skal møte et trygt og alkoholfritt miljø i organisasjonen. Det skal ikke nytes alkohol på arrangementer rettet mot barn og ungdom. Instruktører, ledere og andre skal fremstå som gode rollemodeller for barn og unge.
  • Dersom alkohol skal nytes, skal dette kun skje etter organisert aktivitet og i begrenset omfang.
  • Synlig berusede personer på BJF/NJFFs arrangementer skal vises vekk. 

 


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.