Fremdrift på Kismul
Jan Fredrik Monsen / TW
Publisert 18.07.2019 12:00
Oppdatert 18.07.2019 12:00
Informasjon fra styret om fremdrift og planer på Kismul.
Fremdrift på Kismul
Arkivfoto fra 100m standplass. Her blir det endringer i tiden som kommer.

Det har vært litt stille på byggefronten på Kismul det siste året. Etter at vi fikk ferdigstilt kortholdsbanen har det vært en tenkepause. Tenkepausen har vært brukt til å få på plass tegninger for videre utbygging. Vi har brukt Fyllingen gruppen og firmaet OGArkitekter. Det er nå levert inn byggesøknad på toalett, elgbane, kjeller/garasje på klubbhus og trapbane tre. Vi prioriterer utbyggingene med toalett først, deretter kommer elgbanen.

Helt stillstand har det ikke vært, hjortejegerne har fått montert opp et kjølerom for modning av kjøtt. Dette står inne på 200m standplass. Her kan foreningsmedlemmer få henge kjøtt til modning. Vi kommer tilbake til rutiner rundt dette.

Preben Skåtun har gjort mye gartner- og pyntearbeid på området. Haglebane har fått en ny jordvoll, denne er tilsådd med gras. Fronten av haglebanene mot myren har og blitt dekket av jord, her begynner det og å bli grønt.

For tiden kommer det opp store mengder med grus, noe godt kommer det ut av veibygging. Denne grusen skal brukes som dekke på alle baner, veier og sidene på riflebanen. Noe av grusen vil bli lagret slik at vi kan legge den i nedslagsfeltet på elgbane og 200m, når de blir bygget.

Går alt etter planen vil kortholdsbane og 100m ha lyssetting til vinteren slik at vi og kan skyte på kveldene i den mørke årstiden.

 

God Sommer

Hilsen Styret

Kismul - Plan Klubbhus 1. etasje

Kismul - Hus for trapbane - Snitt og fasader

Kismul - Tegninger toaletthus

Kismul - Standplassbygg - Plan 2. etasje


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.