Hjortejakt Raudlio 2019
Roar Carlsen
Publisert 02.04.2019 14:38
Oppdatert 02.04.2019 14:40
Er du interessert i å bli med på foreningens hjortejakt i Raudlio i Os til høsten?
Hjortejakt Raudlio 2019
Geir Gjelsvik med spissbukk skutt i Raudlio høsten 2018.

​​BJF har disponert dette terrenget i flere ti - år. Tidligere gjennom avtale med Statskog, nå gjennom Os Kommune. BJF jegerne har tilegnet seg omfattende kunnskaper om terrenget og hjorten sine trekk ruter. Ikke minst gjennom erfaringsoverføringer fra tidligere generasjoner. Kunnskap om terrenget vårt, har jegerne også oppnådd ved å delta på noen få dugnadsdager om våren, der vi rydder skuddfelt rundt postene, rydder trekkveier der vi erfaringsmessig vet at hjorten går. Ikke oppnår en bare at jobben som må gjøres blir gjort, men vi oppnår at ferske jegere blir kjent i terrenget, jakten blir mer effektiv, og ikke minst så har det et sikkerhetsperspektiv ved seg ved å være godt kjent i terrenget.

Kvote for 2019 er ikke tildelt enda, men kvote for 2018 var på 11 dyr, fordelt på 2 bukk 2,5 år+, 4 koller 1,5 år+, 2 spissbukk og 3 kalver. Det ble felt 9 dyr, kun 2 kalver var igjen på kvoten siste jakt dag. Det er ikke noe som tyder på mindre kvote for 2019.

 Det jaktes over hele terrenget, både med og uten hund. Noen i jaktlaget gjør en stor innsats med sine egne hunder, for det meste bandhund, men også med løshund. Kombinasjon av drivjakt med postrekker synes som det mest effektive i Raudlio, men det felles også dyr på smygjakt, av enkelte som behersker dette.

Terskelen for å være med på laget er lav. I tillegg til de lovpålagte kravene som jegerprøve, jegeravgift, oppskyting osv. så betales det inn kr 1500,- (medlemmer i BJF) og kr 3000,- (ikke medlem i BJF), og en pålegges delta på 3 organiserte dugnadsdager i løpet av vinter / vår. Da kan en delta så mye en vil på jaktlaget og tilegne seg sin del av kjøttet ved jaktens slutt, selv om en ikke skulle være så heldig å komme i skuddposisjon. BJF driver med opplæringsjakt, og ny-eksaminerte jegere er hjertelig velkommen. Ny- eksaminerte jegere er unntatt fra dugnadsplikten, men oppfordres allikevel til å delta på dugnad for å gjøre seg kjent i terrenget. De vil bli godt ivaretatt av de erfarne. Jaktlaget spenner over et vidt spekter aldersmessig fra de helt unge «styvingene» til de eldre med «reservedeler i titan». I felleskap utgjør vi en trivelig gjeng som tar godt vare på hverandre, og sikkerheten står i høysetet. Vi krever derfor en viss disiplin under utøvelsen av jakten. Ikke bare for egen del, men også av respekt for viltet. Vi oppfordrer sterkt jentene til å melde seg på. Det hadde vært kjempehyggelig, ikke minst fordi andelen uteksaminerte jenter bare øker. Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt på tlf eller mail.

Hjortejakt 2019: Påmelding på mail innen 01.05.2019

Roar Carlsen   fiskogjakt@gmail.com   tlf 94791628

Dugnadsplikt: Påmelding allerede nå på mail til:

 Geir Gjelsvik  gjelsviken@hotmail.com    tlf 90997607

(dugnadene har begynt )


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.