Hjortejakt Raudlio 2020
Publisert 27.01.2020 14:01
Oppdatert 02.12.2020 12:46
Hjortejakt Raudlio 2020
Geir Gjelsvik med bukk skutt i Raudlio høsten 2019.
Vil du være med på hjortejakten i Raudlio?

​​​BJF har disponert dette terrenget i flere ti - år. 

Tidligere gjennom avtale med Statskog, nå gjennom avtale med Bjørnafjorden kommune. 

BJF jegerne har tilegnet seg omfattende kunnskaper om terrenget og hjorten sine trekk ruter gjennom flere generasjoner. Kunnskap om terrenget vårt får du ved å delta på noen dugnadsdager om våren, der vi rydder skuddfelt rundt poster, rydder trekkveier der vi erfaringsmessig vet at hjorten går osv. 

Med dugnad blir viktige jobber gjort, ferske jegere blir kjent i terrenget og jakten blir mer effektiv. At alle jegerne kjenner terrenget er også viktig for sikkerheten.

 

Kvote for 2020 er ikke tildelt ennå, men kvote for 2019 var på 12 dyr, fordelt på 3 bukk 2,5 år+, 4 koller 1,5 år+, 2 spissbukk og 3 kalver. Det ble felt 8 dyr sist jakt. Det er ikke noe som tyder på mindre kvote for 2020.

 

Det jaktes i hele terrenget, både med og uten hund. 

Noen i jaktlaget gjør en stor innsats med sine egne hunder, for det meste bandhund, men også med løshund. Kombinasjon av drivjakt med postrekker synes som det mest effektive i Raudlio, men det felles også dyr på smygjakt, av de få som behersker dette.

 

Terskelen for å være med på laget er lav. 

I tillegg til de lovpålagte kravene om jegerprøve, jegeravgift, oppskyting osv. så betaler du inn kr 1500,- (medlemmer i BJF) og kr 3000,- (ikke medlem i BJF). Du må delta på 3 organiserte dugnadsdager i løpet av vinter/vår. 

Fra og med 1. september kan du da delta så mye du vil på jaktlaget og få din andel av kjøttet ved jaktens slutt, selv om du ikke skulle være så heldig å felle dyr.


BJF driver med opplæringsjakt, og ny-eksaminerte jegere (jegerprøven hos BJF)  er hjertelig velkomne. 

Ny- eksaminerte jegere er unntatt fra dugnadsplikten, men oppfordres allikevel til å delta på dugnad for å gjøre seg kjent i terrenget. 

Nye jegere vil bli godt ivaretatt av de erfarne. Jaktlaget spenner over et vidt spekter av aldre, fra de helt unge «styvingene» til de eldre med «reservedeler i titan». 

I felleskap utgjør vi en trivelig gjeng som tar godt vare på hverandre.  Sikkerheten i jakten står i høysetet. 

Vi krever derfor disiplin under utøvelsen av jakten. Ikke bare for egen del, men også av respekt for viltet.


Andelen kvinner med jegerprøven øker, men andelen kvinner i jaktlaget er lavt. 

Kvinner er derfor ekstra velkomne til å melde seg på. Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt på tlf eller mail.

Regler for påmelding til Hjortejakten Raudlio 2020:

1. Det er et tak på max 45 medlemmer til Hjortelaget Raudlio 2020

2. 10 av plassene reserveres jegere som er ny-eksaminerte (inneværende år). Disse må melde seg innen 15. august (eventuelle ubenyttede plasser går deretter til andre jegere i laget).

3. Det er krav om tre dugnadsdager i terrenget i forkant av jakten (ny-eksaminerte er unntatt dugnadsplikten, men anbefales sterkt å være med).

4. Bindende påmelding skjer fortløpende etter 1. april ved innsending av dokumentasjon på betalt hjortejaktavgift til Hjortejakten Raudlio (kr 1500,- (medlemmer i BJF) og kr 3000,- (ikke medlem i BJF)til kontonummer 52012022069 (merk innbetaling med Raudlio 2020 og navn), dokumentasjon som storviltjeger (betalt avgift) med skyteprøve for storvilt (gjeldende for 1. april 2020 – 31. mars 2021) og 3 dugnadsdager i terrenget.

5. Påmelding med dokumentasjon sendes til: breivik.paal@gmail.com

6. Kommunikasjon i hjortelaget skjer via den lukkede Facebook gruppen: «Hjortejakt BJF 2020» (du kan søke om å bli med i gruppen). Etter 1. september er gruppen forbeholdt registrerte og betalende jegere i laget.

 

Meld din interesse for hjortejakt i Raudlio til Facebook gruppen (lukket): «Hjortejakt BJF 2020»

Eller ta kontakt med

Påmelding Hjortejakt Raudlio: Paal Chr Breivik: breivik.paal@gmail.com  tlf 95815279

Påmelding til dugnad til  Geir Gjelsvik:  gjelsviken@hotmail.com    tlf 90997607


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.