Jakt- og fiskeoppsyn i foreningens terreng
TW
Publisert 11.09.2018 12:44
Oppdatert 11.09.2018 15:01
BJF har inngått avtale med NJFF-Hordaland om jakt- og fiskeoppsyn i de områder hvor foreningen har jakt- og/eller fiskerettigheter.
Jakt- og fiskeoppsyn i foreningens terreng

Oppsynet har begrenset politimyndighet (BP) som omfatter naturmangfoldloven, viltloven, lakse- og innlandsfiskloven, friluftsloven og hundeloven, og vil legitimere seg med tjenestebevis utsted av politimesteren i Vest politidistrikt.

Oppsynstjenesten skal avverge at natur- og miljøovertredelser blir begått, og skal, dersom det foreligger straffbare forhold, sørge for at det blir reagert ovenfor lovovertrederen. Oppsynet skal i tillegg informere og veilede publikum både om gjeldende regelverk og om andre forhold som kan ha natur- og miljømessige konsekvenser.

Oppsynspersonell med BP har fullmakt til å begjære påtale på vegne av BJF, og rapporterer direkte til politimesteren i Vest politidistrikt. 

​For mer informasjon om bestemmelser rundt kontroll ved jakt og fiske, se hjemmesidene til Statens Naturoppsyn​.

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.