Mobbing og seksuell trakassering
JTG/TW
Publisert 25.02.2019 13:27
Oppdatert 25.02.2019 13:27

Publisert 25.02.2019 13:27

Bergens Jæger- og Fiskeforening (BJF)  skal ha et åpent, sjenerøst og inkluderende miljø, hvor medlemmer og tillitsvalgte skal etterstrebe likeverd og mangfold. Alle skal behandles med respekt, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, politisk ståsted, livssyn og seksuell legning. Fravær av enhver form for mobbing, eller seksuell trakassering er en selvfølge.

BJF skal være en trygg og inkluderende organisasjon der alle er velkomne og blir godt tatt imot på møter og aktiviteter. Utestengning, latterliggjøring og mobbing skal ikke forekomme.

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er uforenelig med BJFs verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering eller funksjonshemming. Alle i BJF skal jobbe for å etablere trygge og inkluderende miljøer for både barn, unge og voksne. Medlemmer, tillitsvalgte, instruktører/ledere skal gå foran som gode rollemodeller og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

BJF følger NJFF og legger følgende retningslinjer til grunn:

  • Alle deltakere på BJF/NJFFs arrangementer, medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal behandle andre med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon eller handlinger som oppleves som krenkende.
  • Unngå uttrykk, vitser og meninger som kan oppleves nedlatende, krenkende eller omhandler kjønn eller seksuelle orienteringer på en negativ måte.
  • Voksne i posisjoner har et særskilt ansvar for å fremstå som rollemodeller og aldri utnytte sin maktposisjon ved å utøve press på andre eller oppmuntre til uønsket aktivitet. 

 


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.