Jakt
Jan Erik Larsen
Publisert 07.02.2016 21:53
Oppdatert 06.08.2019 17:00
Jaktutvalget oreienterer om jakthøsten 2019

​​GENERELT:

Jaktutvalget styrer salg av jaktkort og gjør avtaler med grunneiere om leie av jaktterreng.
Vi har følgende jaktrettigheter:
Småvilt-/hjortejakt på eiendommer i Os; Ulvenfjellet, Skogafjellet og Stokkedalen
Småvilt-/hjortejakt på Søvik og Sjøbø


 

JAKTUTVALGET ORIENTERER OM JAKTHØSTEN 2019

 

HJORTEJAKTEN

Starter 01.09. t.o.m.23.12.

 Prisen for storviltkortet er kr 2000 for halv kvote. Alle som deltar nok ganger til hel kvote får mulighet til å kjøpe seg opp til hel kvote for et tillegg på kr 1000. For ikke-medlemmer er prisen kr 4000. I tillegg til storviltkortet kommer kjøttavgift o.l. 

 

Opplæringsjakt

Som for tidligere år blir det opplæringsjakt for nye jegere mellom 16 og 25 år. Vi oppfordrer unge førstegangsjegere til å bli med. Blant disse blir det trukket ut 4 deltakere som får gratis jaktkort.

 

Krav til deltaking

For hel kjøttkvote: 10 helgedager (lørdag/søndag), hvorav minst to dager pr kalendermåned. For halv kjøttkvote: 5 helgedager, hvorav minst 1 dag pr kalendermåned.

Dette gjelder innenfor hele jaktperioden: 01.09.-23.12. Vi oppfordrer så mange som mulig til å delta utover minimumskravet – det gir større sjanser for felling.

 

Påmelding

Påmelding fra og med onsdag 14.august til og med lørdag 17 august pr. SMS til 915 38 262 eller mail til jalar@online.no ​Det er kun mulig å melde på seg selv, og alle påmeldinger må inneholde navn, telefonnummer og jaktnummer.

Jaktutvalget har satt en øvre grense på 40 deltakere. Dersom jakten blir fulltegnet, vil jaktuvalget foreta en loddtrekning. Alle som er kommet med på årets hjortejakt vil få beskjed 20.8 etter møte og eventuell loddtrekning i Jaktutvalget.

 

Salg av storviltkort / Informasjonsmøte

For de deltakere på årets hjortejakt blir det salg av jaktkort i klubbhuset torsdag 29.8 kl. 20.00. Dersom du ikke kan stille på dette møtet, må betaling skje til konto 3631 07 05874 innen samme dato. På møtet blir det bl.a. informasjon om organisering av hjortejakten og sikkerhet.​

Husk: Fremvisning av betalt vilttrygdavgift og bestått skyteprøve er en forutsetning for å få kjøpe jaktkort. 

 

 

SMÅVILTJAKT / PREDATORJAKT PÅ LAGET SITT TERRENG I OS

 

Starter 10.09 og pågår ut jaktåret for den aktuelle viltart. Som tidligere foregår ikke småvilt / predatorjakt og hjortejakt i samme terreng samtidig. Det vil til enhver tid være to av tre terreng ledig for småviltjakt / predatorjakt. Hjortejakten i helgene er styrende for hvor småviltjakten foregår. Informasjon om dette vil bli satt opp på informasjonstavlen ved Ulvehiet, eventuelt kan du kontakte jaktleder.

 

​​Kortpriser

Sesongkort kr 300.  Helgekort kr 100.  For ikke-medlemmer er prisen 400/150.

Salg skjer på inatur.

​Husk: Fangstrapport må innleveres innen 31.12. for å få mulighet til kjøpe kort neste sesong.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.