Gaupejakta starter ved midnatt
Åsa Fredly
Publisert 31.01.2020 22:59
Oppdatert 31.01.2020 23:17
Det kan felles inntil to gauper i forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal når jakta startar ved midnatt, natt til 1. februar. I resten av fylket er det kvotefri jakt.
Gaupejakta starter ved midnatt

​​Dette ble klart etter at rovviltnemnda i region 6 behandlet kvote for gaupe 2020 på nytt fredag 31. januar, etter at KLD kom med avgjørelse på klagene på rovviltnemda sine vedtak fra 24. oktober 2019. Rovviltnemnda måtte fordele totalkvoten på nytt, men dette medførte ikke endringer i Møre og Romsdal.
Rovviltnemndas vedtak er dermed:​

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 2 gauper (hvorav maks 1 voksen hunn)

  • Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 1 gaupe

  • Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 1 gaupe

  • Delområdene slås sammen 1. mars 2020.

I resten av fylket er det kvotefri jakt.
Det settes av en reservekvote på 7 gauper i region 6, med maks 3 hunndyr.

​Se ellers Fylkesmannens sider for mer informasjon: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Rovvilt/gaupejakta-2020/

​Den som skal jakte gaupe er forpliktet til å være oppdatert på gjenværende kvote. Fylkesmannen har egen vaktordning der jegere kan ringe kvotetelefon for å oppdatere seg:

Kvotetelefon

Jerv: 71 25 85 02

Gaupe: 71 25 85 01

Bjørn/Ulv: 71 25 85 03

Meld frå om felling

​Tlf: 9092 6016

Sporing av gaupe​

NJFF Møre og Romsdal skal bidra til å samle inn informasjon om familiegrupper av gaupe gjennom sporing. Informasjonen brukes til å vurdere bestandsstørrelse og legger grunnlag for vurdering av om bestandsmålet er nådd og om det kan åpnes for jakt neste jaktsesong. Sporinga skal skje på snødekt mark. Det har vært dårlige sporingsforhold i vinter, men om det skulle legge seg snø er vi interessert i å engasjere lokalforeninger og privatpersoner som kan tenke seg å gjøre en innsats for oss. Vi gir en liten godtgjørelse til de som bidrar. Er du interessert i å vite mer om dette håper vi du tar kontakt med fylkeslaget.- Annonse -
Gyrobekjempelse i Drivaregionen
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.