Mange bekker små
Åsa Fredly
Publisert 14.07.2020 15:18
Oppdatert 20.07.2020 08:44
Mange bekker små
Sjøørreten trenger hjelp! Det står ikke bra til med sjøørretbestandene i fylket. Bare 1 av 60 bestander i Møre og Romsdal ble vurdert til å ha god tilstand i en rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning fra 2019.

​​​Sjørreten bruker sidebekker og små vassdrag i større grad enn laks. Bekkelukking, kanalisering, fjerning av kulper og kantvegetasjon, menneskeskapte vandringshinder er noe av det som skaper problem for sjøørreten.

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, sammen med NJFF Møre og Romsdal, inviterer elveeierlag og foreninger til å delta i en stor dugnad for å kartfeste leveområdene til sjøørreten i alle vassdrag i fylket, små og store. Målet er å få en kartfestet oversikt over alle sjøørretbekker som vil gi verdifull informasjon til bruk i forvaltning av sjøørretbekker og kommunal arealplanlegging. Kartfestingen av vandringshinder, manglende kantvegetasjon eller gytegrus m.m. kan senere benyttes som grunnlag for å gjennomføre restaureringstiltak for å få tilbake gode sjøørretbestander i aktuell bekk.

NJFF Møre og Romsdal har fått tilskudd fra Miljødirektoratet for å gjennomføre kartlegging og restaurering av sjøørretbekker. Nå håper vi at lokale foreninger, medlemmer eller andre med interesse for bevaring av sjøørreten vil delta i kartleggingsarbeidet. Vi vil komme med mer informasjon, kursopplegg m.m. etter hvert, men vi oppfordrer personer som er interessert i å bidra til å ta kontakt allerede nå for opplæring og tilgang til kartleggingsapp. Ta kontakt med Åsa Fredly på mobil 92426293 eller epost m.romsdal@njff.no.

Fylkesmannen sendte mandag ut en pressemelding om prosjektet. Les mer her: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/sjoauren-treng-hjelp/

Her finner finner dere også et kart som viser status for kartleggingsarbeidet. Dette oppdateres fortløpende etterhvert som bekker blir kartlagt.

 


Medvirkende i prosjektet

Prosjektleiar: Håkon Slutaas, Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektdeltakarar:

  • Pernille Eriksdatter Giske, Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Arne Håkon Sandnes. Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Even Tranmæl, Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Geir Moen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  • Åsa Fredly, Norges jeger og fiskerforbund Møre og Romsdal

For mer informasjon, se også www.mrfylke.no/sjoaure

eller https://www.fylkesmannen.no/FiskeforvaltningMR


NB! Vår sommervikar Olav Greivstad har vi allerede satt i sving med å kartlegge sjøørretbekker. Dere vil se han gå langs bekker i fylket med blå fylkesvest denne uken. I dag har han vært en tur i Nesset. Ta gjerne en prat med han om dere ser han og gi han verdifull lokal kunnskap om bekken han kartlegger.- Annonse -
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gyrobekjempelse i Drivaregionen
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.