Overvåkning av pukkellaks
Åsa Fredly
Publisert 16.07.2019 14:52
Oppdatert 16.07.2019 15:03
Overvåkning av pukkellaks
Pukkellaks tatt i Stordal i 2017. Foto: Per Rune Strandabø
Som fryktet er det gjort observasjon av pukkellaks i en elv i Møre og Romsdal. Fisken ble tatt i Surna på søndag. Fylkeslaget ønsker å kartlegge hvor og når pukkellaks kommer opp i elvene i år, og et brev med informasjon om dette ble sendt våre lokalforeninger i forrige uke.

​​​​Pukkellaks er en fremmed og uønsket art i norsk natur og er registrert i Artsdatabankens liste over fremmede arter i kategorien "høy risiko". ​All pukkellaks som fanges skal derfor avlives. Fiskesesongen 2017 ble sterkt preget av innsiget av pukkellaks. Biologien til pukkellaks tilsier at det kan komme en ny periode med oppvandring av gytemoden pukkellaks i våre elver i 2019. Det er allerede kommet rapporter om observasjoner av pukkellaks i elver i nord, og nå rapporterer Surna.no om at fisken er tatt på land i Surnadal i løpet av helga. 

Plakat rapportering av merket pukkellaks.JPG

​Overvåkning og oppfølging - tilskudd

NJFF Møre og Romsdal har fått midler til overvåkning og eventuelle utfiskingstiltak i fiskesesongen 2019. Fiskeutvalget i fylkeslaget ønsker å forvalte noen av midlene på følgende måte:

Lokalforeninger, medlemmer og andre oppfordres til å overvåke sin lakseelv med tanke på innsig av pukkellaks. Vi vil vite når pukkellaksen dukker opp i elva og hvor langt opp den observeres. Lokalforeninger (ikke enkeltmedlemmer) som kan dokumentere innsiget får kr 1500,- av fylkeslaget.

I tillegg setter vi av en pott til to priser:

  • Første observasjon av pukkellaks som meldes inn til fylkeslaget (går til en fisker)
  • Den lokalforeningen som avliver flest pukkellaks

Alle observasjoner og fangst skal dokumenteres med bilde eller video. Dokumentasjon sendes til m.romsdal@njff.no så raskt som mulig.​

Fylkeslaget vil videre bistå med kommunikasjon opp mot Fylkesmannen for å få på plass tillatelser til utfisking med metoder som krever tillatelse fra Fylkesmannen. Aktuelle metoder er vanlig stangfiske, og med tillatelse: garn, ruse, not, feller m.m.

Brev med mer informasjon samt informasjon fra NINA finner dere i disse vedleggene:

Brev til lokalforeninger om overvåkning og utfisking av pukkellaks.pdf

Informasjon Pukkellaks sportsfiskere, NINA.docx

NINA mal registrering pukkellaks - ekstratiltak.xlsx


- Annonse -
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gyrobekjempelse i Drivaregionen
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.