TAM Møre og Romsdal - informasjonsmøter AVLYST
Åsa Fredly
Publisert 06.09.2019 15:33
Oppdatert 16.09.2019 20:36
TAM Møre og Romsdal - informasjonsmøter AVLYST
TAM står for Trygghet, Ansvar og Mestring. TAM Hordaland har eksistert i litt ulik form siden 1998. Nå ønsker vi å starte TAM i Møre og Romsdal. For å lykkes trenger vi samarbeidsskoler, samarbeidsbedrifter og sponsorer. Derfor inviterer vi nå til et informasjonsmøte om TAM

​​

TAM står for trygghet, ansvar og mestring og er et tilbud som i dag gis til ungdommer i grunnskolealder på skoler i Hordaland. Det er et individuelt tilpasset undervisningsopplegg med fokus på fiske, jakt og friluftsliv. Ungdommer som av ulike årsaker er delvis eller helt fraværende fra skolens undervisning er målgruppe for TAM. Dette er NJFF Hordaland sitt prosjekt og noe de har tilbydd elever siden 1998. TAM er læring, mestring, glede, motivasjon, samarbeid, sosial kompetanse, praktiske oppgaver, og sammen med tydelige og idealistiske voksne. Erfaringene fra TAM Hordaland viser at prosjektdeltakerne forbedrer resultatene på skolen, fraværet går ned og mange oppdager nye hobbyer som fiske og friluftsliv.

 ​TAM gjennomføres i samarbeid med skolene. Det skrives en avtale per elev som gjelder et helt skoleår, og undervisningen planlegges og struktureres sammen med lærere, rektor og foresatte. I tillegg deltar TAM-instruktørene på samarbeidsmøter med BUP/PPT. TAM følger kompetansemål i kunnskapsløftet.

I NJFF Hordaland er TAM organisert i team som består av to og to instruktører, der minst en av dem har pedagogisk kompetanse. I tillegg har de ansatt en koordinator som organiserer kontakten mellom NJFF Hordaland, instruktørene, skolene og andre involverte parter. Hvert team forvalter en base og en utstyrspool bestående av bil, båt og nødvendig utstyr til aktivitetene. Instruktørene og elevene i TAM tar et bevisst samfunnsansvar, bl.a. gjennom plastinnsamling, kortreist og egenfanget mat, og fokus på en bærekraftig bruk og forvaltning av naturen og miljøet.

Hvorfor vil NJFF Møre og Romsdal starte TAM her i fylket?

NJFF Møre og Romsdal har i mange år hatt et engasjement rettet mot skolene i fylket. Vi har et tilbud om undervisning i jakt, fiske og friluftsliv til skoleklasser i grunnskolen, der fylkeslagets egen friluftsveileder står for undervisningen. I tillegg har fylkeslaget i perioder hatt et engasjement mot barn i fosterhjem, tilbud til ungdom i voksen-opplæringen/flyktningetjenesten, samt arrangert og deltatt på friluftscamper og -skoler, med mer. Dette skal vi fortsette med også i årene framover.

Det er tre hovedgrunner til at NJFF Møre og Romsdal ønsker å starte opp med TAM:

1.     Samfunnsansvar

«Fra barn via natur til voksen»

Ved å ta med barn- og unge ut på naturopplevelser der elevene får et alternativt undervisningstilbud til vanlig skole 1 dag per uke, er det bevist at både konsentrasjonen og lysten til å lære øker de 4 dagene de følger vanlig undervisning. Resultatet av TAM vil dermed redusere frafall i skolen, og kunne spare samfunnet for flere millioner kroner. TAM «utdanner» dessuten fremtidens praktikere, en yrkesgruppe det er mangelvare på. Det har aldri vært så lett å bli «taper» som i dagens samfunn, men gjennom TAM prosjektet opplever elevene både trygghet, ansvar og mestring, slik at de står bedre rustet til å møte samfunnet og det tøffe arbeidsmarkedet de en dag skal inn på.

2.     Naturforvaltning

NJFF har programfestet at allmennheten i Norge skal ha god tilgang på jakt, fiske og annet friluftsliv. Dette betyr at naturgrunnlaget må ivaretas gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at det produseres høstbare overskudd av vilt og fisk – en viktig kulturarv. For å fortsatt kunne ta vare på og høste av vårt tradisjonsrike friluftsliv i fremtiden, er vi derfor 100% avhengig av å få med oss dagens barn – og unge. Elever som deltar gjennom TAM prosjektet kan i så måte bli viktige fremtidsressurser både for NJFF, og samfunnet for øvrig.

 3.     Samfunnsnytte og miljøvern

TAM elevene plukker plast og søppel 2 – 3 dager per uke, noe som utgjør flere tonn per år! Ved eventuelle naturskader/forurensing som f.eks. oljesøl og massedød av reke- og krepsdyr nær oppdrettsanlegg, blir TAM elevene oppringt for å være med å rydde opp, samt lære av hendelsen for fremtidig forebygging av gjentakelse. Videre hjelper TAM elevene til med ulike byggeprosjekter, samt er en stor bidragsyter for å få frivillige organisasjoner og lokalsamfunn til å gå rundt på ulike måter.

 

Planen framover

Vi ser for oss en oppstart av TAM Møre og Romsdal fra skolestart høsten 2020. Vi vil dele inn oppstarten i tre etapper, med ett TAM-team i hver av de tre regionene våre Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Et team får oppstart hvert år fram mot 2022, da vi til slutt ser for oss tre TAM-team fordelt med baser i hele fylket, og med til sammen 6 instruktører og en koordinator.

 Økonomi

I Hordaland har TAM en todelt finansiering. Instruktørene er ansatt i NJFF Hordaland og er i sin helhet finansiert av betaling fra skolene med midler som følger eleven. Det er et stort behov for utstyr slik som biler, båter, sikkerhetsutstyr, lavvuer, fiskeutstyr m.m. Dette har vært finansiert gjennom gaver fra stiftelser, banker, gavegivere, og diverse sponsorer.

For å starte opp med TAM Møre og Romsdal er vi helt avhengige av å finne noen som ønsker å bidra økonomisk. I tillegg til økonomisk samarbeid, er noe av fundamentet i TAM samarbeid med aktuelle næringer, museum og opplevelsessenter slik som Atlanterhavsparken for å gi elevene meningsfylte dager. Atlanterhavsparken har for øvrig allerede stilt seg positiv til samarbeid med TAM.

I stedet for å bare sende ut informasjon om planene våre og vårt ønske om sponsing, vil vi invitere til et sponsormøte der vi informerer om TAM og mulighetene for samarbeid. Møtene vil bli holdt:

 

  • Tirsdag 17. september i Ålesund jspl sitt klubbhus på Fremmerholen (Holsmyrvegen 60)
  • Onsdag 18. september i NJFF Møre og Romsdal sine lokaler på Skaret i Fræna kommune.

Til møtet kommer Kenneth Bruvik som er primus motor i TAM Hordaland, en profil i norsk media og godt kjent for sitt engasjement mot plast og for villaks. Kenneth Bruvik ble i 2018 bl.a. tildelt Fiskeridirektoratet sin Miljøpris: https://www.fiskeridir.no/Om-oss/Nyheter/2018/Fiskeridirektoratets-Miljoepris-2018-til-Kenneth-Bruvik.

Vedlagt denne invitasjonen finner dere en kort videosnutt der Kenneth Bruvik oppfordrer bedrifter og andre til å komme på et av møtene våre for å høre mer om prosjektet vårt.

Program:

Oppstart kl 12.00

  • Hvem er NJFF og hva kan vi tilby i Møre og Romsdal
  • Hva er TAM v/Kenneth Bruvik
  • Presentasjon av en som har vært i systemet
  • Presentasjon av en som burde fått tilbudet
  • Presentasjon av hva vi kan spare samfunnet for: Tiltak for å forebygge at x starter med kriminell virksomhet eller starter med rus (el.l.).
  • Avsluttende kommentar om hva vi ønsker med dette møtet

Ferdig senest kl 15.00

Enkel servering. Demonstrasjon av fluebinding, fluekasting, skytesimulator.

​Påmelding til m.romsdal@njff.no eller mobil 92426293. Ved påmelding må det oppgis hvilken dag dere deltar og evt. hvor mange som kommer.

https://www.facebook.com/trygghet.ansvar.mestring/?epa=SEARCH_BOX

 

​Vi håper vi ser dere på et av informasjonsmøtene.!


- Annonse -
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gyrobekjempelse i Drivaregionen
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.