Nyhetsmail Desember 2017
OJF/styret
Publisert 15.12.2017 20:05
Oppdatert 15.12.2017 20:28
Nyhetsmail Desember 2017
Her kommer litt info om: - Årsmøte 2018 - Prosjekt Lavvo Mevatnet - Nytt klubblokale og skytesimulator

  • ÅRSMØTE for 2018.

Årsmøtet blir holdt lørdag 3 mars. Formell innkalling og sakliste blir utsend i feb. -18.

Saker som medlemmene ønsker til årsmøtet må være foreningen ihende seinest 1. feb. 2018, pr mail. post@skodjejff.no

«§ 6 ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst to uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest en måned før årsmøtet.»

  • PROSJEKT LAVVO MEVATNET.

Skodje jeger- og fiskerforening har ​inngått avtale med grunneier om å sette opp en 50 manns lavvo i tilknytting til Mevatnet. Vi har no fått dispensasjon fra kommunen ang LNF område. Denne lavvoen vil være til bruk for alle som ferdes i området.

Det er planlagt start på dette prosjektet i mai-18, når snøen er vekk.  Foreningen ønsker tilbakemelding fra medlemmer som kan være behjelpelig med gjennomføring, det er ønskelig med kompetanse fra byggeledelse og håndverksbakgrunn. Finansiering er og på plass for tiltaket.

Kontaktpunkt blir nestleiar@skodjejff.no for videre fremdrift.​

  • NYTT KLUBBLOKALE.

Som sikkert mange har fått med seg har foreningen fått tilgang til nytt klubblokale for foreningens aktiviteter. Dette lokalet er mye bedre egnet til aktiviteter en det vi disponerte tidligere. Lokalet er hos Engsetdal/Skodje skytterlag, det som blir kalt jegerstua på 100 m banen.

Foreningen har og invistert i en skytesimualor som det no testes før den blir satt i drift. Denne gir mange treningsmuligheter for å holde jakt/skyteferdigheten på topp gjennom vinteren frem til ute skytingen starter.  

Det vil bli en markering for både klubblokale og skyte simulatoren etter nyttår. Det kommer melding om det når det er klart.               

 

Til slutt vil styret ønske alle sine medlemmer en god jul og et godt nyttår.  

Print ut Nyhetsbrev Skodje jff des 2017.pdf

 

NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.