IKKE FISK ULOVLIG!
Publisert 10.10.2019 23:14
Oppdatert 10.10.2019 23:14
IKKE FISK ULOVLIG!
Sjøørret på Smøla
Fiskeutvalget har behov for å presisere fiskereglene. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i gjeldende regelverk.

Det foregår dessverre en del ulovlig stangfiske etter sjøørret. For det meste folk utenbygds fra, men en del lokale kjenner heller ikke reglene godt nok. Det har vært mye endringer de siste årene.

 

I stengingsperioden på Smøla 15. september - 15. desember:

1) All fiske i vassdragene er forbudt.

2) For Fuglevågsvassdraget, Hinnåvassdraget, Hopavassdraget, Indre Roksvåg, Kvernavassdraget og Hjellbergvassdraget gjelder i tillegg munningsfredning.

3) Med munningsfredning menes at det er forbudt å fiske i perioden 15. september - 15. desember innenfor fredningssonene. Disse sonene er ganske store. Feks er det ikke lov å fiske i Fugevågen innenfor Andskottet. For feks Hinnåvassdraget er sonen flere hundre meter utenom vassdraget og markert med et lite skilt som ses fra veien. Sonene finner du i link lenger ned.

4) Dette betyr: Der er altså forbudt å fiske i osene i disse vassdragene i perioden 15. september- 15. desember, her gjelder IKKE 100 metersgrensa, men fredningssonene.

 ​

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1994-05-31-619?q=Forskrift

Det presiseres også:

https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Reglar-om-fiske-etter-laks-og-sjoaure-ved-utlop-av-vassdrag-munningsfredingssone/

Her kommer sonene frem. Samtidig også forbudet mot båtfiske, også med stang frem, som nok også er nytt for mange. 

Vi er klar over at det trengs mer informasjon om dette og arbeider for at det skal settes opp skilt etc som presiserer reglene.

Mvh

Fiskeutvalget

 

 

NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.