Prosjektering og plassering av fangdammer på Smøla
TBR
Publisert 01.12.2018 12:44
Oppdatert 01.12.2018 12:44
Prosjektering og plassering av fangdammer på Smøla
Forsker Atle Hauge fra NIBIO (Norsk institutt for Bioøkonomi) på befaring på Smøla.
Spennede prosjekt om prosjektering og plassering av fangdammer på Smøla.

​Smøla JFF har vært på befaring sammen med Atle Hauge, NIBIO i forhold til prosjektering og plassering av fangdammer på Smøla. Dette et et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen, Smøla kommune, Smøla grunneierlag, Smøla JFF m.fl. 

Eventuelle fangdammer skal redusere tilførsel av næringssalter og organisk materiale til vassdragene slik at vannkvaliteten bedres og det blir mindre gjengroing. 

Hopavassdraget er en av flere mulige lokalisasjoner for fangdammer.

​ 

NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.