Fiskeutvalget i SJFF, Fylkesmannen og Grunneierlaget på befaring i indre deler av Fugelvågsvassdraget på Smøla.
Askill Sandvik, leder Fiskeutvalget SJFF
Publisert 01.06.2017 20:35
Oppdatert 01.06.2017 20:42
Fiskeutvalget i SJFF, Fylkesmannen og Grunneierlaget på befaring i indre deler av Fugelvågsvassdraget på Smøla.
fv. Svein Roksvåg og Ola Betten på befaring i Fugelvågvassdraget
Fiskeutvalget Smøla JFF har denne uken vært på befaring i indre deler av Fugelvågsvassdraget på Smøla sammen med Ola Betten fra Fylkesmannen og Svein Roksvåg fra Smøla Grunneierlag.

​​​

Smøla JFF har en langsiktig plan ifht å få sjøørreten tilbake til Storvatnet slik som i gamle dager. For en del år tilbake ble bekken fra Storvatnet kanalisert og vannstanden i selve vatnet ble senket. Dette har ført til mindre fall og vannhastighet i bekken. I tillegg har tidligere tilsig fra landbruk bidratt til dagens situasjon hvor bekken er svært gjengrodd mange steder og umulig for sjøørreten å passere. Noen steder er det nærmest tørt land i bekken. Det er i tillegg mye kjerr og flere områder med tett takrør som gir passasjehinder for sjøørret.

Som kjent ligger Fugelvågsvassdraget i verneområdet og særskilte regler for tiltak i bekken og skånsom ferdsel. Smøla JFF har hatt et mangeårig konstruktivt samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Smøla Grunneierlag. Befaringen belyste mulige tiltak i bekken og faglige synspunkt og ulike ideer ble diskutert. Prosjektet går nå i over en fase med detaljplanlegging før endelig fremlegging for Fylkesmannen i løpet av året.​

NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.