Fiske
Publisert 08.02.2016 11:54
Oppdatert 07.03.2016 14:16
Fiske i Sula kommune
Fiske
Kultivering

Fiske
Fangst av Kenneth Strandabø

​​​Fiske i Sula kommune er et spennende fiske!

 

Sula jeger og fiskerforening har kultiviering og forvaltningsansvar i de fleste vann på Sula

Fiskevann som Sjff driver forvaltning i:

Vassetvatnet (Ørret, Ål og Gjedde)
Sætrevatnet (Ørret, Ål og Gjedde)
Klingrevatnet (Gjedde)
Rotevatnet (Ørret)
Storevatnet (Ørret og Gjedde)
Otrevatnet (Ørret)
Gjølavatnet (Ørret)

 

Fiskekort:

Fiskekort er å få kjøpt hos Shell 7/11 i Langevåg eller hos Sula Jff.

Aktiviteter/Kultivering:

 

Gjedda byr på utfordringer!

Etter som at gjedda ikke har sitt naturlige opphav på våre kanter og at størrelsen på vatna er rellativt små, krever dette at foreningen må gjøre tiltak for at vatna skal kunne huse både gjedde og ørret.

- Notkasting etter gjedde i gytetiden (vårparten), i samme tid blir det foretatt en nedtapping av vannstanden i Vassetvatnet, for å  få tørket ut gjedderognen i sivkanten.
- SulaJFF arrangerer blandt annet gjeddefiskekonkurranse som et tiltak for tynningsfiske av gjedde. (en på vårpart og en på høst)
- Lysing etter stamfisk (ørret) i elva for stryking.
Sula JFF driver et eget klekkeri som et tiltak for å øke bestanden av ørret.

Fiskekonkurranse i saltvann:

I tillegg til fiske i ferskvann, har foreningen også en lang tradisjon med å organisere fiskekonkurranse på Storholmen i Langevåg. Dette har vert en populær aktivitet for barn og voksne, og i 2014 var der registrert over 100 deltakere.  

 

Rekorder:

I 1983 ble det gjort en notkasting som resulterte i rekordstor gjedde. Gjedda hadde en totalvekt på 8,2 kg og var 108 cm lang.
Denne gjedda står i dag utstoppet i Sula JFF sine lokaler.

Det har også i senere tid blitt gjort gjort gjedderekorder på stang.
Sommeren 2011 gjorde Kennet Strandabø storfangst og drog ombord en gjedde på ca 5,6 kg (bilde)


 


 

 

 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.