Sula Ungdomskule arrangerer Gründercamp
Publisert 08.02.2016 11:55
Oppdatert 07.03.2016 14:16
9. klassetrinnet ved Sula Ungdomskule har i en uke, jobbet med oppdrag på vegne av bedrifter og organisasjoner i Sula. Der i blant Sula JFF
Sula Ungdomskule arrangerer Gründercamp
Sula Ungdomskule arrangerer Gründercamp

​​

Gründercamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. 

I programmet gjennomfører elevene en gründercamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. 
Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

 

Elevgruppen som ble tildelt Sula JFF som sin oppdragsgiver, fikk følgende problemstilling,

"Hvem er Sula JFF og hva skal de gjøre for å bli mer attraktiv for ungdom"

I uken som har gått, har elevgruppen på tot 4 elever, vist stor interesse og engasjement rundt oppgaven. 
De har vert på omvisning på Klekkeriet, og fått videre informasjon om hva oppgaven til foreningen i all hovesak går ut på, og i tillegg fått skutt litt Leirduer. 


I dag var den store dagen for at løsningsforslagene skulle fremføres. Dette gjøres forran en sprekkful sal av elever og spente bedrift og organisasjonsrepresentanter. 

Fremføringen ble gjort i en kombinasjon av PowerPoint og tale. 
Elevene opptrådde på en selvsikker, moden og konkret måte, og løsningsforslagene falt i god smak hos Sula jff`s representant.

 

Sula jff ønsker flere ungdommer inn i interessen jakt, fiske og friluftsliv,

og disse løsningsforslagene blir tatt veldig seriøst av oss, etter at de kommer fra målgruppen selv.

I hovedsak handler løsningsforslagene om å gjør oss mer synlige for målgruppen. 

Et forslag er å gjøre foreningslokalet og område rundt, mer synlig for forbipasserende.
Felling av trær som holder oss i skyggen, tilgjøring av uteområde som forteller litt mer om aktiviteten vår og bedre skilting er noen av de konkrete forslagene.
Samtidig blir vi oppfordret til å utnytte oss i større grad av sosiale medier når vi vil markedsføre aktivitetene våre.
Selv om foreningen i dag har en egen facebookside, kan denne bli isolert når det er bare de som kjenner til oss, som benytter seg av den. 
Medlemmer må derfor bli flinkere til å dele foreningens aktiviteter på egen side, slik at venner, bekjente og omverden, kan bli nådd ut til.
Instagram er en sosial media som også er veldig aktuelt om dagen og vi oppfordres derfor til å opprette en egen side her. Her kan da medlemmer legge ut bilder med tekst fra aktiviteter i forbindelse med foreningen. Eller opplevelser innenfor interessefeltet, som de vil dele med andre. Dette er en god måte å gi omverden et inntrykk av aktivitetene våre på, og en mulighet til å få ideer til nye aktiviteter i fra andre.

Gruppen gikk så videre til å fortelle om hva som kan være enda mer målrettet metode for å fange de unges oppmerksomhet. 

De oppfordrer oss til å bli flinkere til å samarbeide med skolene. 

Der er tider på året hvor det faglige skolepresset er noe lavere, og at dette er dager som kan passe utmerket for en evt utflukt eller andre aktivitet innenfor vårt felt. 
Viss foreningen kan komme med forslag til aktiviteter og presenterer dette for skolen, kan skolen vurdere dette og et felles samarbeid om gjennomføring kan fortsette.

På vegne av Sula JFF, vil vi takke Sula Ungdomsskole og ikke minst den fantastiske elevgruppen som har jobbet for oss! Dere har gjort et strålende arbeid, og nå er det vår tur til å sette løsningsforslagene ut i liv.
Vi ønsker dere alle lykke til videre, og lover at det ikke blir siste gangen dere hører i fra oss i 
Sula Jeger og Fiskerforening.

 


Ellers til våre medlemmer, så har vi følgende oppfordring.

Ta forslagene fra ungdommen på alvor og forsøk å bidra med det som hver enkelt kan.
Det er her vi har mulighet til å påvirke ungdommen. Det handler om å gi de et inntrykk av hva vi driver med det, viktighet av dette arbeidet og underholdningsverdien i det hele.

Ut i fra dette, er det ungdommen selv som må velge. Men det skader ikke med litt sku hjelp i begynnelsen.​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.