Inviterer til gratis kurs i fellefangst
Publisert 14.01.2018 13:11
Oppdatert 17.01.2018 23:01
Inviterer til gratis kurs i fellefangst
Kurset torsdag 18. januar gir mulighet for å lære mer om fangst av arter som mink og mår (Foto: NJFF).
Jaktutvalget i Surnadal Jeger- og fiskerforening inviterer til gratis kurs i feller og fangst.

​​Kurset er et innføringskurs og det legges i denne omgangen opp til en kurskveld. Kurset blir avholdt torsdag kveld klokka 19.00 med oppmøte på Surnadal videregående skole.

Jakt og fangst av vilt har lange tradisjoner i Norge. For å kunne utøve aktiviteten på en god og forsvarlig måte, er kunnskap en nøkkel. Hvilke arter kan fanges, hvilke redskaper kan man bruke og hvordan kan man skaffe seg eller konstruere redskapene som skal benyttes? Dette er noen av spørsmålene man kan sitte med. Innføringskurset er myntet nettopp på de av oss som kan lure på slike spørsmål,- og mange andre.

På kurskvelden torsdag vil Gudmund Fiske informere om praktisk oppsett av mårfeller, hvor fellene bør settes og hvordan man går fram for å sette dem opp. Ola Eirik Bolme fra Statens Naturoppsyn vil informere om regelverket for bruk av feller og hva som er godkjente felletyper. Han vil og også ta for seg litt om varsling og tilsyn av fellene. Dette er noe av det som kurskvelden vil romme.

Leder Anders Magne Ormset i jaktutvalget opplyser at kurset er gratis og retter seg mot alle som er interessert i feller og fellefangst. Han ønsker alle som har lyst til å lære mer om denne fangstformen hjertelig velkommen til Surnadal videregående skole torsdag 18. januar.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.