Fiskeutval
Publisert 08.02.2016 11:58
Oppdatert 17.03.2018 11:03
Fiskeutvalet er samansett av 3 medlemmar som blir valde av årsmøtet for 2 år i gongen. Leiaren er styremedlem i foreninga.
Fiskeutval
Fiskeutval

​​​​​​I fiskeutvalet set det i dag fylgjande: Per Arne Sylt, Tore Melbø som har føljande oppgåver:​


 
 

 
·        Planleggje og setje i verk fiskestelltiltak i samarbeid med styret 

 
·        Arbeide for å betre allmennheita sine rettar og mulegheiter til fiske

 
·        Sikre god kontakt og godt samarbeid med grunneigarane

·        Følgje opp kommunal planlegging og delta i kommuneplanarbeidet for å ta vare på og forbetre fisken sine leveområde

 
·        Vere ansvarleg for foreninga sine fiskeaktivitetar, materiell og anlegg

 
    

- Annonse -
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.