Årsmøte vedtok resolusjon mot vindkraftutbygging på land
ea
Publisert 26.03.2019 08:10
Oppdatert 26.03.2019 08:17
Årsmøte vedtok resolusjon mot vindkraftutbygging på land
Mulige vindmølleparker i Trøndelag.
Et enstemmig årsmøte gikk imot utbygging med vindmøller i våre kyst- og fjellområder. Ødeleggelsene av områdene blir massive og ikke mulig å tilbakeføre når de først er rasert.

Årsmøteresolusjonen er som følger;  

NJFF- Nord-Trøndelag sier nei til utbygging av vindkraft i våre fjell og utmarksområder både på kysten og i innlandet i Norge.

NJFF-Nord-Trøndelag vedtok på sitt årsmøte 24.mars 2019:

Dette må være et standpunkt uten unntak, det finnes ingen mulighet til å bygge dette på en måte som ikke ødelegger store naturområder. Vi ser nå at så godt som alle foreslåtte og aktuelle områder er svært verdifulle vilt- og faunabiotoper og jakt- og fiskeområder

I tillegg til fysiske ødeleggelser av naturen og arter, må vi ta med all den uønskede støy- og visuelle forurensing som vindkraftanleggene medfører.

Basert på erfaringer vi nå ser på de ferdigstilte vindkraftanleggene i mange deler av landet er det uten unntak kolossale irreversible inngrep som allerede er og vil bli foretatt. Alle vindkraftanlegg i fjell og kystlandskapet medfører store ødeleggelser.

Vindkraft i denne type landskap medfører opparbeidelse av lange og brede anleggsveier med enorme riggplasser, skjæringer og fyllinger, dette bare for transport av gedigne vindmøller på opp mot 195 meters høyde, eller mer. Sårene i landskapet og beslaglagt areal blir formidable.

Det er godt dokumentert at vindmøller får store konsekvenser for dyre- og fuglelivet. At fuglelivet blir direkte berørt gjennom betydelige tap av rovfugl og hønsefugl er påvist. At viltet og dyrelivets utbredelse begrenses, at hjorteviltets naturlige trekkruter brått avskjæres gjennom disse irreversible inngrepene.

I det hele medfører også slik utbygging veldig store begrensinger i forhold til allmenhetens muligheter for jakt, fiske og normalt friluftsliv i uberørt natur.

Selv om vindkraft som kraftkilde til en viss grad kan stemples som «grønn», så er de store irreversible skadene dette påfører naturen og dyrelivet med på å gjøre landbasert vindkraft til en miljøversting. NJFF- NT krever en umiddelbar stans i utbygging av landbasert vindkraft, men sier et klart JA til utbygging og satsing på offshore Vindkraft.

Resolusjon slutt

 Se bilder fra rasert vindmøllelandskap i Rogaland her;

https://www.njff.no/fylkeslag/rogaland/Sider/Vindkraft-i-et-kystheilandskap.aspx

- Annonse -
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.