EUs utfasing av blyammunisjon over våtmarker:
Publisert 25.08.2020 18:25
Oppdatert 26.08.2020 06:17
Hvorfor EF-forslaget er et dårlig forslag. EU-kommisjonen publiserte nylig sitt fjerde forslag om forbud mot blyammunisjon over våtmarker, som vil bli diskutert og stemt over av EUs medlemsstater 3. september 2020 i EU REACH-komiteen.

​​EUs reviderte forslag er fortsatt svært tvetydig, uforholdsmessig omfattende  og diskriminerende. Den har ikke på noen måte tatt opp de store problemene som ble introdusert i det første, andre og tredje utkast til forslag. Det er viktig å påpeke at det utilsiktet kan føre til en rekke alvorlige juridiske problemer, ikke bare for europeiske jegere, men også for forvaltningsorganene.

 FACE ønsker å presisere følgende punkter:

• FACE støtter utfasing av bruken av blyammunisjon til jakt over våtmark, og kunne ha støttet forslaget hadde EU respektert retningslinjene for bedre regulering, særlig om punktet om rettsikkerhet hadde blitt tatt hensyn til.

• Så langt har 23 medlemsstater faset ut bruken av blyammunisjon til jakt over våtmarker i tråd med den afrikansk-eurasiske vannfuglavtalen (AEWA). Medlemsstatene har utformet sitt regelverk på en måte som står i stil med skaderisikoen, så vel som at det er praktisk og forståelig for jegere og håndhevingsansvarlige i tråd med nasjonale forhold.

• FACE støtter ikke det nåværende EU-forslaget på grunn av det overdrevne omfanget av den foreslåtte begrensningen (dvs. definisjonen av 'våtmark'), innføringen av faste buffersoner rundt våtmarker (som ikke ble anbefalt av ECHA), en alt for kort overgangsperiode (enda kortere enn hva ECHA anbefalte),  samt et vagt forbud mot besittelse av blyammunisjon, noe som automatisk kriminaliserer jegere, og en veldig bred definisjon av våtmarker som gjør det nesten umulig for jegere og forvaltningsinstanser å forholde seg til.

Se mere her;

https://youtu.be/f-pNA1BNVgk

- Annonse -
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.