Trøndersk natur ofres
ea
Publisert 07.05.2019 08:27
Oppdatert 09.05.2019 17:21
Trøndersk natur ofres
Det er også viktig at vi jegere, fiskere og andre brukere av naturen viser et engasjement for å sikre at hensynet til naturen vår blir ivaretatt. Landbasert vindkraft er verken lønnsomt eller miljøvennlig, og ikke har vi noe strømkrise som forsvarer galskapen som truer vår verdifulle utmark.

​​

Trøndersk natur ofres 2.

For å øke produksjonen av fornybar energi ble det av norske og svenske myndigheter opprettet en støtteordning, som populært blir kalt «grønne sertifikater. Dette er en støtteordning som bruker av skattebetalernes penger, for å gjøre det lønnsomt å investere i fornybar energi. Denne støtteordningen sammen med at det er og blir bygget strømkabler mellom Norge og Europa, og at Norge er en del av det europeiske energimarkedet, har bidratt til et økende press på utbygging av landbasert vindkraft.

Noe annet som strømprisspekulering medfører er at i perioder med høye strømpriser og lite vind, vil det være mulighet for å produsere mer strøm via vannkraft. Norge har mye vannkraft som har magasinkapasitet og som da kan produsere når vinden uteblir og prisen er god. Dette kan medføre raske endringer i vannstanden i disse magasinene når kraftverkene åpner alle sluser. Slik rask nedtapping vil kunne få store konsekvenser for bla stranding av yngel. I konsesjonsavtalene er det ofte ikke tatt høyde for hvor rask en slik vannstandsendring kan skje og det gir da kraftselskapene muligheter til å jage penger, uten å ta nødvendig hensyn til de negative miljøeffektene dette medfører.

Et sentralt argument for å satse på landbasert vindkraft i Norge, er at det kan være vårt bidrag til en miljøvennlig energibruk i Europa. Men hva er greia med å ødelegge uberørt norsk natur, skape ubalanse for viltet i store områder og sanere områder vi i Trøndelag bruker til rekreasjon, og så sende dette i en kabel til Europa og kalle det et miljøtiltak?

Norges Jeger- og Fiskerforbund-Nord-Trøndelag mener at det må være en forutsetning for en satsning på fornybar energi, at den ivaretar naturen, og at beslutninger fattes ut fra beste kunnskap. Vi mener det skal foreligge et oppdatert kunnskapsgrunnlag som sikrer at hensynet til jakt, fiske og friluftsliv blir ivaretatt. Det er viktig for oss at klimautfordringer tas på alvor, og at man velger løsninger på klimautfordringene som også tar naturen og dens mangfold på alvor. Det er også viktig at vi jegere, fiskere og andre brukere av naturen viser et engasjement for å sikre at hensynet til naturen vår blir ivaretatt. Landbasert vindkraft er verken lønnsomt eller miljøvennlig, og ikke har vi noe strømkrise som forsvarer galskapen som truer vår verdifulle utmark.

NJFF-Nord-Trøndelag

Geir Ove Breivik

styremedlem​


- Annonse -
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.