Trøndersk natur ofres
G.O.B (ea)
Publisert 01.04.2019 18:04
Oppdatert 01.04.2019 18:04
Trøndersk natur ofres
Død rype ved vindmølle. foto:privat
Norges jeger og fiskerforbund (NJFF) har som visjon: Jakt- og fiskeglede til alle for alltid, videre har vi som formål å arbeide for jakt, fiske og annet friluftsliv utøves slik at det bidrar til god livskvalitet og helse blant befolkningen. Det forutsetter at naturen ivaretas for å sikre levedyktige og høstningsbare bestander av vilt og fisk, og at allmenheten sikres gode jakt- og fiskemuligheter.

Trøndersk natur ofres..

Norges jeger og fiskerforbund (NJFF) har som visjon: Jakt- og fiskeglede til alle for alltid, videre har vi som formål å arbeide for jakt, fiske og annet friluftsliv utøves slik at det bidrar til god livskvalitet og helse blant befolkningen. Det forutsetter at naturen ivaretas for å sikre levedyktige og høstningsbare bestander av vilt og fisk, og at allmenheten sikres gode jakt- og fiskemuligheter. Vi jobber hver dag for at våre medlemmer skal få drive sitt høstningsbaserte friluftsliv på naturens premisser og etter samfunnets rammebetingelser.

Fylkeslaget i NJFF Nord- Trøndelag mener den storstilte landbaserte vindkraftutbyggingen som nå og i framtiden beslaglegger enorme og unike naturområder i Trøndelag, helt klart utfordrer både vår visjon og vårt formål.

  • Det er planer for utbygging av vindkraft i Norge som beslaglegger areal nesten tilsvarende Vestfold fylke i areal, noe som vil sette store begrensninger for det høstningsbaserte friluftsliv i de berørte områdene.
  • Det er planer om å sette opp vindmøller med en høyde på 200- 250 meters høyde. Farten ute på spissen av et 45 meter langt rotorblad kan komme opp i 220 km/t. Dette vet vi medfører at særlig hønsefugl med liten manøvreringsevne er utsatt. Vinterstid samles orrfugl og storfugl fra større områder i flokker. Legger en slik flokk fluktretningen gjennom et område med vindturbiner, kan konsekvensen for den regionale bestanden bli meget stor.
  • I gjennomsnitt bygges det 800 meter vei pr vindmølle, disse veien er asfalterte, de er brede og de bygges med store skjæringer, fyllinger og oppstillingsplasser. Disse veiene er helt klart med på å hindre hjortevilt i å benytte sine vante trekk. Disse hindringene vil få konsekvenser når de skiller hjorteviltet fra sine sommer- og vinterbeiter, samt kalvings områder mm.
  • Store utbygginger står for døren i Trøndelag. Bl.a så har Trønderenergi, i selskap med det Tyske energiselskapet Stadtwerke München (SWM) store planer om utbygging.  SWM er et av de største energi- og infrastrukturselskapene i Tyskland og eies av München kommune. Er det riktig at våre naturområder bygges ut med vindkraft, for så å sende kraften til München kommune, så de kan slå seg på brystet å skryte av sin «grønne» energi?

Fylkeslaget i NJFF Nord- Trøndelag mener med bakgrunn i overnevnte punkter at landbasert vindkraft på ingen måte er bærekraftig. Vi mener Norge heller bør bruke sin kunnskap på bygging av konstruksjoner til havs. Norge kan og bør bli et foregangsland på havbasert vindkraft.

 

Geir Ove Brevik

Styremedlem i NJFF– Nord-Trøndelag

- Annonse -
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.