Vindkraftmeldinga behandles i morgen 1.des.
ea
Publisert 30.11.2020 14:26
Oppdatert 30.11.2020 14:33
Vindkraftmeldinga behandles i morgen 1.des.
Områder som kan raseres i Trøndelag
NJFF-Nord-Trøndelag og NJFF-Sør-Trøndelag har sendt stortingsbenken for Trøndelag en liten påminnelse om hva vi mener om vindkraftmeldinga;

​​

Kjære Stortingsrepresentanter fra Trøndelag

Vedrørende vindkraftmeldingen vil vi bare gi deg en påminnelse om at vi setter umåtelig stor pris på jakt- og fiskeperlene i Trøndelag.

Mange av disse er allerede ødelagt, og flere står for tur. Vi er mange som ikke har vært klar over omfanget og konsekvensene av vindkraftutbyggingen på land, og hva det egentlig medfører. Vi er rett og slett tatt på senga, og vi har hatt altfor stor tro på at våre folkevalgte har ivaretatt vår felles naturarv. Slik har det altså ikke vært.

Det er svært viktig for oss, og ikke minst våre barn, at disse områdene og perlene får et bedre vern fremover.

Langt flere enn bare våre 12000 medlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Trøndelag er engasjert i denne saken.

Her er en kortversjon. Vi ber dere tenke;

- forventede energibehov, energieffektivisering og behovet for ulike former for ny energiproduksjon fremover

- ny hjemmel i energiloven som lyder: «Konsesjon kan bare gis hvis fordelen ved tiltaket klart overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt

Det skal særlig legges vekt på konsekvenser for friluftsliv, landskap, naturmangfold, samiske interesser, sammenhengende naturområder med urørt preg og samlet belastning

- se på kravene til avstandsbegrensningene for vindmøller med lavere høyde, bygget i kulturlandskapet eller allerede industrialiserte områder

- at det ikke gis nye konsesjoner til vindkraftutbygginger i villmarkspregede områder, eller i områder hvor utbyggingen truer utrydningstruede arter eller naturtyper.

Dere må også ta hensyn til Energi og Miljøkomiteens tilrådninger i pkt. XII til XVII.

Vi vil følge med på morgendagens behandling og se hvem som spiller på lag med naturen. Hvem av dere tar vare på våre barn og barnebarns natur?

NJFF-Nord-Trøndelag, Inga Saur, Leder                             

NJFF Sørr-Trøndelag, Sanimir Handanagic                                           


- Annonse -
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.