fra 6 til 4 %, viser en positiv nedgang
ea m.fl.
Publisert 12.05.2016 18:11
Oppdatert 12.05.2016 18:19
fra 6 til 4 %, viser en positiv nedgang
Forskningsfangst av kortnebbgås. Etter merking, veing, måling og røntgenfotografering blir de sluppet fri
fra 6 til 4 %, viser en positiv nedgang
Merker på skutte gås til høsten, rapporteres inn til forskningen.
Positiv utvikling i jaktutøvelsen på gås. Færre og færre gås skadeskytes. Jegerne blir bedre og bedre. I slutten av april samarbeidet et Dansk-Norsk forskerteam om fangst, merking og røntgenfotografering av kortnebbgås i Nord-Trøndelag. NJFF-NT var med som hjelpemannskap.

Positiv utvikling i jaktutøvelsen på gås. Færre og færre gås skadeskytes.

I slutten av april samarbeidet et Dansk-Norsk forskerteam om fangst, merking og røntgenfotografering av kortnebbgås i Nord-Trøndelag.

Her samles størstedelen av bestanden seg før det videre trekket opp til yngleplassene på Svalbard. Kortnebbgåsa overvintrer i Danmark, Nederland og Belgia og kommer årvist ned i Nord-Trøndellag for påfyll av mat før ferden videre til Svalbard.

Denne bestanden er utvalgt som det første eksempel på en Tilpasset forvaltningsplan for trekkende vannfugler. En av planens målsettinger er å redusere skadeskytninger ved jakt. Gjessene har jakttid i Danmark og Norge, men er fredet i Nederland og Belgia. Det er defor opp til de Danske og Norske jegerne å sørge for at det blir minst mulig skadeskyting. NJFF-Nord-Trøndelag har allerede tatt tak i dette. Human jakt har alltid vært et tema i jegeropplæringen. I de senere år har jakt på gjess blitt mere og mere populært i takt med en kraftig økning i forekomsten av gjess. Dette gjelder både grågås og kortnebbgås på Innherred. 

Som et ledd i den internasjonale forvaltningsplanen tok NJFF-NT i 2015 spesielt fatt i dette med jakt på gjess og skadeskyting. Vi inviterte til kurs i hagleskyting av gås, hvor vi rigget leirduebanen i Levanger til å simulere gåsejakt. Noe vi har stor tro på vil virke positivt inn på jaktutøvelsen, og som undersøkelsen tilnærmet også bekrefter at virker. Vi vil berømme de jegere som har deltatt på kursene og som i høy grad er sitt ansvar bevist.

I april 2016 ble det ved tre dagers fangst med kanon-nett fanget 351 kortnebbgjess. Røntgenfotograferingen, som avslører om fuglene har hagl i kroppen etter jakt, viste at blandt de unge fuglene, som kun har oplevd en jaktsesong, hadde 4 av 100 individer (4%) hagl i kroppen. Blandt de eldre fuglene hadde 45 av 251 (18%) hagl i kroppen. Dette er et svakt fall i forhold til 2015, hvor det ved en lignende fangst ble funnet hagl i  6% av de unge og 19% av de eldre fuglene (forskjellene er ikke statistisk signifikante). Men i forhold til 1990 årene er dette et markant fall, da det dengang fantes hagl i kroppen hos 25% av de unge og 36% av de eldre fuglene.

Resultatet er ytterligere positivt, fordi jakttrykket på bestanden, det vil si andelen av bestanden som nedlegges, har steget markant de senere år. Et av målene har vært å redusere bestanden i retning av det bestandsmål på ca. 60.000 individer, som landene bak forvaltningsplanen har blitt enige om. Man kunne derfor forvente en stigning i skadeskytingsfrekvensen. Det har gledelig nok ikke skjedd, tvertimot. Der hvor jegerne i 1990-årene skadeskjøt en gås for hver gås som ble felt, er forholdet nå omkring 1:7.

Årsaken til det markante fallet i skadeskyting må primært tilskrives endrede jaktvaner hos jegerne. Hovedårsaken til skadeskyting av gjess er at det skytes på for lange  avstander. I Danmark ble det innført en national handlingsplan for å redusere skadeskyting i 1997. I planen inngikk trening av jegere i avstandsbedømmelse, skytetrening under realistiske forhold og skjerpede krav til jegerprøven, og det ble laget en målrettet informationskampanje. Det ga raskt positive resultater. I de senere år har det både i Danmark og Norge opstått en økt interesse for effektiv gåsejakt, med bruk av lokkegjess og lokkejakt. Og jegerne arbeider ofte i jaktlag, så man kan supplere hverandre. Det betyr kortere skuddavstander, sikrere skuddsituasjoner og større sjanse for å treffe påskutt fugl.

Men det er stadig muligheter for forbedring, og det er viktig å fastholde de positive resultatene. Både Norges Jeger- og Fiskerforbund og Danmarks Jægerforbund vil før kommende jaktsesong kjøre informasjonskampanjer, og det vil bli arrangert konkrete kurs i effektive gåsejakt.

Eksemplet med kortnebbgåsa viser, at informasjon og og skolering av jegerne har en positiv effekt, som har ført til større ansvarlighet. Eksemplet kan også med fordel overføres til andre viltarter.

 

Hvis du vil se NRK's reportasje fra fangsten av gås i Nord-Trøndelag i april 2016, se: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt#t=8m14s  (2. maj)

 

Kontaktpersoner:

Norge:

Paul Harald Pedersen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, koordinator af den nationale referencegruppe for forvaltningsplanen for kortnebbgås; tlf: 0047-91878106

Terje Bø, Miljødirektoratet; tlf. 0047-97728885

Endre Alstad, Norges Jeger og Fiskerforbund (Nord-Trøndelag), tlf.: 0047-90876225

Lars Waade, Indherreds Grundejerlaug for gjess; tlf: 0047-91114681

Ove Martin Gundersen, Norges Bondelag, tlf.: 0047-92290491

Ingunn Tombre, NINA, tlf.: 0047-93466723

 

Danmark:

Henrik Lykke Sørensen, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 0045-20118954

Iben Hove Sørensen, Danmarks Jægerforbund, tlf.: 0045-81771664

Niels-Erik Jørgensen, Danmarks Jægerforbund (Vestjylland), tlf.: 0045-23266890

Jesper Madsen, Aarhus Universitet; koordinator af fangst og røntgenfotografering af gæs koordinator af den internationale forvaltningsplan for kortnæbbet gås; tlf.: 0045-29440204

Projektet er støttet af Norges Miljødirektorat (viltfondet), Danmarks Naturstyrelse og Aarhus Universitet. Fangsten av gås i Nord-Trøndelag utføres i et samarbeide med Skogn Folkehøgskole, med deltakelse av elever på Jakt of Fiskelinjen.

- Annonse -
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.