Informasjon ang laksefiske 2016
KH
Publisert 29.06.2016 21:59
Oppdatert 29.06.2016 21:59
Fiskekortpriser og fiskereglerfor Steinkjervssdragene Sesong 2016, 1 juli kl 18.00 -t.o.m15 august.

Sone A Steinkjerelva: medlemmer SJFF døgnkort: kr.130,- sesongkort: kr. 780,-

Sone A Steinkjerelva,ikke medl.    Døgnkort: kr. 180,-sesongkort: kr. 1200,-

 Sone B Aunberget, Byaelva:Medlemmer SJFF døgnkort kr.130,- sesongkort kr. 580,- Sone B Aunberget, Byaelva, ikke medl.døgnkort kr: 180,- sesongkort kr. 1000,-

Steinkjer JFF disponerer IKKE vald i figga for sesongen 2016.

Samlekort sesong kun for medlemmer: Sone A-B, kr. 1200,- Samlekort for ungdom under 16 år kr, 50,-...for sone A-B-C.

Før fisket starter må alle ha desinfeksjonsattest, "Statskort" over 16 år. Eventuelt Medl. SJFF..

Det er bevegelig fiske. Barn under 13 bør ha tilsyn av voksne på SJFF,s vald. Det innføres nattfredning 1 august fra 23.00 til kl 05.00 påfølgende dag. Se forøvrig fiskeregler for Steinkjervassdragene 2016.

Desinfisering foregår på Sportshytta Steinkjer i åpningstiden til butikken.

Der kan man og få kjøpt fiskekort.

Pris pr desinfisering er 100,-. Betales Kontant!


FISKE I STEINKJERVASSDRAGENE 2016

 

· Det åpnes fos laksefiske i Steinkjerelva og Byaelva fra 1. juli kl 18 til og med 15. august kl 24.

· Døgnkvoten er en laks. Kvoter kan ikke overføres mellom fiskere. Ingen sesongkvote per fisker.

· Sjøørret er fortsatt fredet og skal skånsomt gjenutsettes.

· Det blir fredning fra 23.00-0500 om natten fra 01.august

· Gjenutsetting av laks for å kunne fortsette fisket tillates ikke. Det er ikke forbudt å gjenutsette laks, men da skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn.

· En evaluering er foretatt og fiske fortsetter uten maks kvote for Steinkjer- og Byaelva.

· Fiske evalueres fortløpende og kan om nødvendig stanses. 

· Det skal tas skjell- og otolittprøve av all avlivet laks. Laksehodet sammen med skjellprøve legges i kjøleskap på brannstasjonen og pose for skjellprøve fås der. Ikke slå laksen i hode ved avlivning da dette ødelegger prøvegrunnlaget for otolitt.

· Det er krav om desinfisering av fiskeredskapen før fisket starter. Dette kan gjøres på Sportshytta steinkjer. 100,- Kroner kontant

· Fangst rapporteres fortløpende til grunneieransvarlig eller på inatur.no

· Spørsmål om fiskereglene kan rettes til fiskeforvalter Anton Rikstad på tlf 97148026, fmntari@fylkesmannen.no


· SKITT FISKE

 

 ​


Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Finn oss på FB
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.