Behandle fisken riktig ved fang og slipp
Publisert 28.06.2017 08:26
Oppdatert 28.06.2017 10:20
Behandle fisken riktig ved fang og slipp
En død laks gyter ikke. Fang og slipp gir mer fisk i elva, men det må gjøres riktig. Her er noen gode råd til riktig praksis.

​​​​​

De norske laksebestandene er mer enn halvert siden 1980-tallet. Dette har medført strengere fangstkvoter og redusert fisketid, og i mange elver har kvoter og forbud mot å ta opp hunnfisk og storlaks medført økt gjenutsetting (fang og slipp). Årlig gjenutsettes nå hver 5. laks som tas på stang (25 000 i 2015), og i noen av elvene blir flere fisk gjenutsatt enn avlivet.

I Stjørdalselva har andelen fisk som har blitt gjenutsatt økt de siste årene. Det har ført til flere gytefisk om høsten. Mange av oss gjør lite eller ingenting for fiskebestanden. Det minste vi da kan gjøre er å frivillig spare noen verdifulle individer.

Laksefisk er robuste og gjort riktig overlever så godt som all laks gjenutsetting. Det betinger imidlertid at det gjøres riktig. Norsk institutt for naturforskning har utarbeidet en brosjyre med opplysninger om overlevelse samt noen gode råd om praksis ved gjenutsetting. Brosjyren finnes HER​.

Oppsummert er de viktigste rådene som følger:

  • Ikke kjør fisken for lenge.
  • Bruk små kroker, gjerne uten mothaker.
  • Sett ikke ut igjen fisk som er kroket i gjellene eller som blør (den skal i så fall leveres til Laksebørsen).
  • Bruk øyemål til å anslå vekten på fisken og meld den inn til Laksebørsen som liten (L), medium (M) eller stor (S).
  • Ikke løft fisken over vannet.
  • Dra ikke fisken opp på tørt land.
  • Bruk ikke unødig tid på å ta bilde, måle centimeter og liknende. Fisken skal ut i elva så fort som mulig så snart den er stabilisert.

Mange lurer på om man må måle lengden på fisken. Svaret er NEI. Lengde skal ikke måles. Måling av lengde innebærer i mange tilfeller en unødig ekstraoperasjon. Hva man gjør på private vald skal vi ikke ta stilling til, men fisk som tas på SJFF sine vald skal vi ikke måle centimeter på.

Antall registrerte gytegroper i Stjørdalselva har de siste årene vært 300-650. Det er høyere enn det som ble registrert tidligere, men samtidig er gytebestandsmålet 1500 hunnlaks noe som skulle tilsi rundt 2000 gytegroper. Vi finner selvsagt ikke alle gropene, og det telles heller ikke gytegroper i hele elva, men mye kan tyde på at Stjørdalselva ikke er fullrekruttert. Gjennom å vise måtehold eller spare større hunnlaks kan du gjøre ditt for at mengden fisk øker i elva.

Og til sist. Det er ingen kvoter på gjenutsetting, men det er lov å bruke sunn fornuft. Gjenutsetting av flere titalls fisk av én fisker er ikke nødvendigvis i tråd med god fiskevelferd. Heldigvis har de fleste av oss andre ting å gjøre enn kun å fiske.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.