Bidra til god stemning i foreningen og langs Stjørdalselva
Publisert 25.05.2019 15:01
Oppdatert 25.05.2019 15:01
Bidra til god stemning i foreningen og langs Stjørdalselva
God stemning langs Stjørdalselva en 1. juni for noen år siden.
Ikke okkuper vald, unngå sladder og baksnakking - vær en god ambassadør for lokalmiljøet.

Spre gode holdninger og bidra konstruktivt til miljøet i SJFF og i ditt lokalmiljø. Vi har alle godt av å tenke igjennom hvordan vi opptrer og hvordan vi oppfattes av andre innimellom.

Fiskesesongen i Stjørdalselva er et høydepunkt for mange. Enten det er kastingen, utstyret, fangsten eller det sosiale som er i fokus innebærer laksefiske en viktig vitamininnsprøyting for mange av oss. Likevel kan det falle noen kommentarer og oppstå noen situasjoner som gjør at gleden ved fiske kan reduseres. Vi tillater oss derfor å komme med noen velmenende råd knyttet til forhold som vi får en del tilbakemeldinger om.

Ikke okkuper vald. SJFF har mange vald og selv om vi alle har noen favorittvald er hensikten at vi skal spre oss litt. Enkelte vald er spesielt populære blant noen og det kan skape gnisninger. Vi får mange tilbakemeldinger om at det på enkelte vald utvikler seg sosiale miljø som kan virke ekskluderende. SJFF disponerer mange vald. Bruk dem!

Ikke vær så opptatt av det andre gjør. Laksefiskere er glade i å prate, men ofte kan praten utvikle seg til sladder og bakvaskelser. Hvis du er misfornøyd med noen andre, hold det for deg selv og prøv å fokuser på det du er fornøyd med isteden.

Ta ansvar selv. «Noen skulle ha gjort ditt, noen skulle ha gjort datt». Det er mye å ta tak i, enten det dreier seg om å rydde skog, plukke søppel, merke bedre eller andre ting. SJFF er i sin helhet basert på frivillighet og noen av de tillitsvalgte bruker innpå et halvt årsverk hvert år på frivillig ubetalt arbeid for foreningen og for lokalsamfunnet. Det er grenser for hva de som er aktive i styre og utvalg kan ordne. Men det er alltid behov for mer innsats. Er det noe du ønsker å ha gjort, gjør det selv.

Fokuser på det som er positivt. SJFF er inne i en god periode. Vi har et stabilt medlemsantall, vi er i ferd med å flytte inn i et nytt klubbhus, vi har et godt aktivitetsnivå i alle utvalg, og vi lykkes med å opprettholde et godt tilbud til allmennheten i en utfordrende tid. Likevel er det en håndfull som alltid har noe negativt å si om det SJFF driver med. Ingen er perfekte, men når vi tenker oss om så vil vi nok innse at hvis over 90 prosent er positivt så har det liten hensikt å mase om det man er misfornøyd med. Gi ros for det du er fornøyd med, ignorer det du ikke liker.

SJFF er ikke et politisk parti. Det er rom for alle slags folk og alle slags meninger – enten det er langs elva, på skytebanen eller andre steder. Men vi er en frivillig forening og hvis vi skal ha en blomstrende frivillig sektor så må vi ta vare på de som gjør en frivillig innsats. Vær en god ambassadør for Stjørdalselva i sommer.


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.