Brukbar start i Stjørdalselva
Publisert 11.06.2019 12:01
Oppdatert 12.06.2019 11:01
Brukbar start i Stjørdalselva
Flott laks på 10,2 kilo tatt av Sturla Laugtug Hvitsand. Foto: Laksebørsen.
Mange fiskere og godt med vann ga en del fisk på land den første uken av fiskesesongen.

​​Fiskere vil gjerne ha regn. Når elva er stor, blir fisken mer bitevillig og flere vald blir fiskbare. I år var vannføring og fiskeforhold nærmest optimale fra starten. Sammen med rekordmange fiskere både på SJFF sine vald og på de private valdene førte dette til at samlet fanget ble noe over gjennomsnittet. I alt ble det fanget 125 lakser i løpet av den første uken av fisket i Stjørdalselva. Om lag 15 prosent av disse ble gjenutsatt.

Fisket kan variere enormt i starten av sesongen. Enkelte år blir det fanget 20-30 laks hver eneste dag, mens andre år blir det knapt tatt fisk. Hvordan fisket er de første par ukene er derfor ikke noe mål på hvordan sesongen blir. Et eksempel på det er 2012-sesongen. Den første uken da ble det tatt over 180 laks. Det gode fisket fortsatte de neste par ukene, men så ble det gradvis dårligere og når sesongen var over ble den oppsummert som en av de svakeste på lang tid. 2014-sesongen er et annet ytterpunkt. Den første uken ble det knapt fanget laks, kun 17 laks ble rapportert de første sju dagene. Det året ble imidlertid fisket gradvis bedre og bedre, og selv om fisken i gjennomsnitt var mindre enn andre år, var det en av de beste sesongene som vi har opplevd siden årtusenskiftet.

Antall fiskere påvirker også hvor mye laks som blir fanget. Stjørdalselva er populær og det brukes mye ressurser på å tiltrekke enda flere fiskere. Det kan skape trengsel, og fører til at fangsttrykket øker. At antall fangede laks er høyt er også et uttrykk for at antall fiskere har økt de siste årene.

Norsk institutt for naturforskning registrerer innsiget av laks inn Trondheimsfjorden i to enkle kilenøter ved innløpet til fjorden. Se link HER​. Foreløpige tall viser at lakseinnsiget fra mai og til starten av juni har vært noe svakere enn normalt. ​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.