Brukbart med gytegroper i Stjørdalselva
Publisert 01.12.2020 13:25
Oppdatert 01.12.2020 13:29
Brukbart med gytegroper i Stjørdalselva
Mer gytelaks etter sesongen enn på flere år.

​​​​​​​​​Som en del av overvåkingen av laksebestanden i Stjørdalselva blir antall gytegroper telt hver høst. Hunlaksen graver 1-2 groper i elvegrusen der den graver ned den befruktede rogna.

I år ble det registrert 443 gytegroper. Det er drøye 150 flere enn i 2019. I årene 2016-2019 ble det registrert henholdsvis 327, 197, 1127, og 287 groper. Årets gytesesong var dermed blant de bedre.

Årsaken til det er nok at Covid-19 førte til vesentlig færre tilreisende laksefiskere fra andre land. Det var negativt for lokale næringsdrivende, men bra for laksen.

Gytegropregistreringen ble gjennomført 2.-4. november. Tidligere er undersøkelser blitt gjennomført i omtrent samme tidsrom, men også tidligere eller senere på året enn det som var tilfellet i år. Slike undersøkelser må nødvendigvis finne sted etter gyteperioden i Stjørdalselva, og vær, temperatur og vannføring er avgjørende for slike registreringer. Høsten 2020 og perioden før oppstart var stabil, preget av milde temperaturer og generelt lite nedbør.

Det var svært gode forhold for registrering med klart til lettskyet vær, temperaturer rundt 10 grader og vannføring ved samløp Funna rundt 15 m³/s. Oppholdsvær medførte liten avrenning og relativt klart vann også fra sidevassdragene. Årstiden tatt i betraktning var daglengden god med rundt 6 timer tilfredsstillende lys. Været i kombinasjon med liten overflateavrenning til vassdragene ga gode siktforhold. Det var små perioder med mindre nedbør og noe vindpåvirkning siste dag, uten at dette virket veldig forstyrrende på undersøkelsene.

Det ble benyttet samme metodikk som tidligere etter 2006 der to båtlag tok hver sin side av elva til midtpartiet og registrerte gytegroper visuelt. Konturene på en del groper vil alltid kunne være vanskelig å se godt, og ofte må mannskapet ut av båtene for å sjekke og kjenne etter om det er ny og løs oppgravd grus eller gamle groper. Under rådende forhold var det ikke nødvendig å ta i bruk vannkikkert. Alle observerte groper ble registrert med GPS. Registreringene ble deretter overført til digitale kart og data oppsummert.​

Selv med gode forhold vil antallet groper som registreres være minimumstall, men så lenge gropene registreres omtrent til samme tid hvert år og med samme metodikk på relativt lav og lik vannføring forventes det at registreringene i grove trekk er sammenlignbare mellom år. Registreringene viser også gropenes plassering i elva mellom år. 66 % av gropene ble registrert i Meråker kommune, flest oppstrøms samløp Gudå.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.