Det internasjonale villaksens år 2019
Publisert 10.01.2019 17:23
Oppdatert 10.01.2019 18:39
Det internasjonale villaksens år 2019
Verdens villaks-land har bestemt at det internasjonale villaksåret skal markeres i 2019.

​​2019 er laksens år! I samarbeid med elveeierlaget vil SJFF i år gi laksen og sjøørreten i Stjørdalselva spesielt stor oppmerksomhet.

Lakseorganisasjonene NASCO (Atlanterhavet) og NPAFC (Stillehavet) har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen. Hensikten med villaksens år her i Norge er å fremme villaksen i et positivt perspektiv. Vi ønsker å fortelle og dele de gode historiene om laks og mennesker, og legge til rette for å skape flere.

I 2018 var det rundt 60.000 som betalte Fiskeravgiften, som må betales av alle som ønsker å fiske anadrom fisk i våre vassdrag. Samtidig vet vi også fra demografiske undersøkelser at gjennomsnittslaksefiskeren er en middelaldrende mann, så her er det virkelig rom for å invitere inn andre grupper av befolkningen som kvinner og den yngre garde. Laksefiske er for alle!

Stjørdalselva er Stjørdal kommunes suverent største turistattraksjon og ikke minst en kilde til glede, rekreasjon og matauk for mange menn og kvinner som bor i kommunen. SJFF deltar derfor i et samarbeid med elveeierlaget og Stjørdal kommune om flere ulike tiltak og arrangement som skal bidra til at 2019 blir et år der laksen får et spesielt fokus. Blant de tingene vi vil gjennomføre i år kan vi blant annet nevne følgende:

  • Camp villaks for ungdom.
  • Kurs i bekkerestaurering.
  • Fagdag om Stjørdalselva
  • Fiskedager for kvinner og for ungdom.
  • Debatt med politikere.
  • Ulike habitatforbedrende prosjekt.

Nå i januar er vi kun i oppstartsfasen så det vil helt sikkert komme til mange flere aktiviteter. SJFF lover i alle fall å være ekstra synlige i kampen for villaksen og for allmennhetens tilgang til laksefiske dette året.

Kanskje er det noe DU ønsker å bidra med? Kanskje kan du selv ta ansvar for en dugnad eller for en aktivitet med villaksen i fokus? Ta kontakt med Morten Welde (mortwe@gmail.com) eller Kjell Mjøsund (Kjell.Mjosund@meraker.kommune.no) fra SJFF, eller Aksel Hembre (akselbeate@gmail.com) eller Stein Sakshaug (stein@ersgard.no) fra elveeierlaget.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.