Forberedelsene til fiskesesongen er i gang
Publisert 28.01.2019 09:26
Oppdatert 28.01.2019 09:29
Forberedelsene til fiskesesongen er i gang
Hver høst driver SJFF stamlaksfiske til klekkeriet i Meråker. Det utgjør en viktig del av lakseproduksjonen i øvre deler av elva. Vi tar med oss fiskeinteresserte ungdommer. Slik rekrutterer vi ikke bare nye laksunger, men også nye laksefiskere. På bildet ser vi Kasper Teigen som kjører storlaks i september 2017.
SJFF forhandler om leie av fiskevald i Stjørdalselva og Forra

​Det er vinter og kaldt og fiskesesongen kan synes langt unna. For fiskeutvalget er imidlertid forberedelsene til årets fiskesesong i full gang. Nå er vi i ferd med å starte årets valdforhandlinger.

SJFFs tilbud er basert på at vi leier vald av private grunneiere og at vi finansierer denne leien med salg av fiskekort og andre inntekter. Vi disponerer også to vald som Stjørdal kommune eier. Det betyr at vi tar ansvar for all tilrettelegging, skilting, organisering av kortsalg av mer. Hvis utgiftene blir større enn inntektene så tar vi tapet. Hvis overskuddet blir større enn en avtalt terskelverdi så får elveeierne 75 prosent av overskuddet. I 2017 fikk elveeierne etterbetalt rundt 20 prosent i tillegg til valdleien og i 2018 fikk de 5 prosent. SJFF tjener minimalt med penger på selve kortsalget.

Når vi leier vald så tilbyr vi ikke bare en grei leie. Vi sørger også for at det drives fiskeoppsyn og at fangstatistikken er korrekt. Vi gir allmennheten tilgang til fiske og på den måten sørger vi for at interessen for laksefiske opprettholdes. Hvis laksefiske blir en aktivitet for de få, så vil interessen for å ta vare på elva og de naturverdiene den representerer fort forsvinne. Vi driver også med rekruttering av barn, ungdom, kvinner og vi driver opplæring. Til sist så driver vi ikke minst med kultivering av elva. Hvert eneste år så bidrar vi med over 1000 ubetalte dugnadstimer til stamlaksfiske, yngelutsetting, restaurering av sjøørretbekker med mer. SJFFs gode arbeid for elva blir lagt merke til og bidrar til å profilere Stjørdalselva på en positiv måte. Vi har også et godt samarbeid med Stjørdalsvassdragets elveeierlag. Sammen arbeider vi for å ta vare på og utvikle fiskeressursene i Stjørdalselva, Forra og Sona. Den som leier ut vald til SJFF får alt dette i tillegg til valdleien. Leier man ut til andre, får man kun pengene. Oppsyn, tilrettelegging, rekruttering og kultivering må andre da drive med.

Det er et privilegium å bo i en kommune med flotte naturressurser og en lett tilgjengelig elv for laksefiske. Den tilliten og respekten som SJFF, laksefiskere fra inn- og utland, og ikke minst elveeiere har overfor hverandre vekker oppsikt i hele landet og er noe vi kan være stolte av. Det må vi ta vare på. 

For å si det enkelt, skal vi ha en forening med et tilbud om laksefiske så må noen leie ut vald til oss. Hvis ikke kan det gå med Stjørdalselva som med enkelte andre elver der den lokale fiskerforeningen ikke lengre har noe tilbud og der den lokale interessen for å ta vare på elva er ikke-eksisterende.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.