Godt med gytefisk i Stjørdalselva
Publisert 24.11.2018 09:27
Oppdatert 24.11.2018 09:29
Godt med gytefisk i Stjørdalselva
Laks som gyter. Foto: Anders Lamberg
Etter flere år med nedgang, fikk gytebestanden et skikkelig oppsving i år.

​Rekordmange gytegroper!

I år ble det registrert over 1100 gytegroper i Stjørdalselva. Det er det høyeste antallet som er registrert siden man begynte å telle og over fem ganger så mange som i fjor. Det er gledelig, men kanskje ikke overraskende.

Årets fiskesesong ble merkelig. Det var minimalt med vann i juni og juli og deler av elva ble stengt i en uke. Fisketrykket, kanskje spesielt på SJFF sine vald, var lavt. I august kom vannet. Fisket var godt, men da var all fisk over 65 cm fredet. Det var frustrerende for mange, men positivt for fiskebestanden.

I takt med et middels innsig og et knallhardt fisketrykk har antallet gytefisk gått en veg de siste årene – nedover. Laksebestanden tåler imidlertid svakere gyteår godt. Det er utviklingen over tid som betyr noe og for Stjørdalselva er den positiv. Stjørdalselva forvaltes godt.

På grunn av de spesielle forholdene i år ble antallet fisk som ble gjenutsatt høyt. Det ga en del diskusjon, men årets sesong illustrerer noe vi som laksefiskere kanskje har en tendens til å se bort i fra. Fisketrykk og uttak har stor betydning for antallet laks som gyter. Selv om den enkelte laksefisker forholder seg til "kvoten", kan det samlede uttaket bli for høyt på grunn av mange fiskere. I år var fisketrykket lavere og uttaket lavt. Det ga rekordmange gytegroper.

Mye laks i høst påvirker ikke antallet laks i elva til neste år. Avkommet til fisken som gytte i høst kommer opp av elvegrusen til våren. Deretter tilbringer den 3-4 år i elva før den går ut i sjøen som smolt. Der venter mange farer, ikke minst enorme mengder lakselus fra de mange oppdrettsanleggene langs kysten. Først etter ett til tre år i havet kan noen av fiskene komme tilbake til elva igjen.

For Stjørdalselva er det i tillegg én viktig faktor som begrenser elvas produksjon. Etter tiår med uttak av elvegrus, forbygninger og kanalisering er det svært lite skjul i for yngelen i store deler av elva. Man kan si at i mye av elva er det like mange gjemmesteder for småfisken som i en gymsal. Da blir den lett offer for predatorer.

Uansett skal vi glede oss over gode nyheter. Vi laksefiskere har mye å bekymre oss over, men ikke alt går feil veg. Elva er godt forvaltet og laksebestanden er solid. 2018 ble et godt år for Stjørdalslaksen.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.