Husk at laks i gytedrakt er fredet
Publisert 20.08.2019 11:22
Oppdatert 20.08.2019 11:28
Fiskereglene på SJFF sine vald skal følges.
Husk at laks i gytedrakt er fredet
Laks som er farget i august, er gyteklar i slutten av oktober. Den har sannsynligvis kommet opp i elva tidlig i sesongen.

Farget laks i august har sannsynligvis gått på elva tidlig på sommeren. Denne er fredet på SJFF sine vald. Å slå i hjel stor brun laks er å anse som et brudd på fiskereglene.

Årsaken til at vi har den regelen er blant annet at vi ønsker å spare litt flere av de tidligvandrende laksene. Beskatningen av laksen i frem til starten av juli er høy – til dels svært høy. Da er det godt med vann og mange fiskere. Senere på sommeren er det mindre vann, mer gjenutsetting generelt, og etter hvert få fiskere. Det medfører at vi risikerer at den verdifulle tidligvandrende laksen blir overbeskattet, mens sentvandrende laks, som er blank i august, i liten grad blir beskattet. For laksestammen er det hensiktsmessig at beskatningen både spres over elva og over sommeren. Hvis vi ikke klarer å spare noen flere lakser i juni, burde vi lett kunne gjenutsette noen flere brune lakser i august – disse egner seg uansett ikke så godt som mat som den blanke laksen (uten at det er poenget med denne fiskeregelen).

Vi har forsøkt å ta noen relativt blanke lakser til klekkeriet i august, men de er ikke gyteklare før sent på høsten. Laks som er farget i august er gyteklar i slutten av oktober. Det viser at det er forskjell på når laksen gyter. For laksestammen er det som sagt hensiktsmessig å spre beskatningen, og da bør vi spare de mest fargede laksene. Nå ser jo laksen gjerne litt mindre farget ut når vi fanger den enn etter at den har hengt en stund, så hvis du synes at laksen ser «litt blank» ut så vil den sannsynligvis bli relativt farget etter en stund. Det vil selvsagt være en skjønnsmessig avveining, men her må vi fiskere vise evne til kritisk refleksjon.

Fiskeregler er til for å følges og selv om noen regler er lettere å forholde seg til enn andre, så er dette noe som vi må forholde oss til på SJFF sine vald. Om du personlig er uenig i regelen, spiller ingen rolle. Fiskepresset i Stjørdalselva er høyt og skal vi unngå ytterligere restriksjoner på kvoter mm. så bør vi fiskere også kunne ta litt ansvar for fremtidige laksegenerasjoner.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.