Krevende valdforhandlinger
Publisert 18.04.2018 09:32
Oppdatert 18.04.2018 09:38
Årets forhandlinger om fiskevald i Stjørdalselva har vært mer krevende enn på mange år.
Krevende valdforhandlinger
Stamlaksfiske i Stjørdalselva. Årlig setter vi ut inntil 80.000 yngel fra eget klekkeri.

Krevende valdforhandlinger
Utlegging av gytegrus for å hjelpe den hardt pressede sjøørreten.

​​Stjørdal Jeger- og Fiskerforening har et godt tilbud til allmennheten. Vi har i mange år disponert over 40 fiskevald fordelt på om lag 25 kilometer av Stjørdalselva og Forra. Det er mer krevende enn på lenge å opprettholde dette tilbudet.

SJFFs tilbud er basert på at vi leier vald av private grunneiere og at vi finansierer denne leien med salg av fiskekort og andre inntekter. Vi disponerer også to vald som Stjørdal kommune eier. Det betyr at vi tar ansvar for all tilrettelegging, skilting, organisering av kortsalg av mer. Hvis utgiftene blir større enn inntektene så tar vi tapet. Hvis overskuddet blir større enn en avtalt terskelverdi så får elveeierne 75 prosent av overskuddet. I 2017 fikk elveeierne etterbetalt rundt 20 prosent i tillegg til valdleien.

Når vi leier vald så tilbyr vi ikke bare en grei leie. Vi sørger også for at det drives fiskeoppsyn og at fangstatistikken er korrekt. Vi gir allmennheten tilgang til fiske og på den måten sørger vi for at interessen for laksefiske opprettholdes. Hvis laksefiske blir en aktivitet for de få, så vil interessen for å ta vare på elva og de naturverdiene den representerer fort forsvinne. Vi driver også med rekruttering av barn, ungdom, kvinner og vi driver opplæring. Til sist så driver vi ikke minst med kultivering av elva. Hvert eneste år så bidrar vi med over 1000 ubetalte dugnadstimer til stamlaksfiske, yngelutsetting, restaurering av sjøørretbekker med mer. SJFFs gode arbeid for elva blir lagt merke til og bidrar til å profilere Stjørdalselva på en positiv måte. Vi har også et godt samarbeid med Stjørdalsvassdragets elveeierlag. Sammen arbeider vi for å ta vare på og utvikle fiskeressursene i Stjørdalselva, Forra og Sona. Den som leier ut vald til SJFF får alt dette i tillegg til valdleien. Leier man ut til andre, får man kun pengene. Oppsyn, tilrettelegging, rekruttering og kultivering må andre da drive med.

I årets valdforhandlinger har vi i økende grad blitt møtt med påstanden om at andre kan betale mer for valdene. Det er sikkert riktig. La det være helt klart – hvis SJFF hadde betalt det maksimale av det markedet kan tilby så hadde vi gjort noe dumt. Vi er en frivillig dugnadsbasert forening. Vi betaler en grei leie både når fisket er dårlig og når fisket er godt. Vi er en stabil leietaker som er med både i gode og dårlige år. Over tid mener vi at dette er noe alle parter er tjent med.

I år har vi også registrert at andre har forsøkt å overby oss og presse oss ut av avtaler vi har hatt i mange år. Det er en aktivitet som de fleste vil tape på over tid. I elver som har opplevd en slik prisgalopp er allmennheten nå utestengt fra laksefiske, fangstrapporteringen er dårlig og interessen for å ta vare på elva er nærmest ikke-eksisterende. At SJFF har et bredt tilbud, er en styrke for elva og for kommunen.

Det er et privilegium å bo i en kommune med flotte naturressurser og en lett tilgjengelig elv for laksefiske. Den tilliten og respekten som SJFF, laksefiskere fra inn- og utland, og ikke minst elveeiere har overfor hverandre vekker oppsikt i hele landet og er noe vi kan være stolte av. Det må vi ta vare på!

 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.