Politisk flertall for utfylling av elveutløpet før undersøkelser er utført
Publisert 21.09.2020 08:48
Oppdatert 21.09.2020 08:58
Politisk flertall for utfylling av elveutløpet før undersøkelser er utført
Utløpet av Stjørdalselva er sterkt påvirket av inngrep, men er fortsatt viktig for fisken. Nå vil et politisk flertall i kommunen fylle ut enda mer. Foto: Erling Skjervold, Statens vegvesen.
Planutvalget i Stjørdal kommune trosser innstilling fra egen kommunedirektør og bøyer nok en gang av for Nye Veier.

​​​Den 16. september behandlet planutvalget i Stjørdal kommune søknad fra Nye Veier om å få fylle ut et større område i utløpet av Stjørdalselva, til tross for at vedtatt reguleringsplan er påklaget av en rekke organisasjoner, og til tross for at NTNU Vitenskapsmuseet er i ferd med å gjennomføre biologiske undersøkelser i området.

Ved vurderingen av dispensasjonen la kommunedirektøren vekt på følgende:

«I denne saken er det det snakk om utfylling av et areal i sjø i en nasjonal laksefjord og ved utløpet av en nasjonal lakseelv, og det foreligger per i dag ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å vurdere hvilke konsekvenser utfyllingen vil innebære for naturmangfoldet, og hvilke kompenserende tiltak som bør gjøres. En midlertidig dispensasjon slik at utfylling i sjø i kan starte før forundersøkelsene og godkjent detaljert utfyllingsplan foreligger vil etter kommunedirektørens syn innebære en vesentlig tilsidesettelse av rekkefølgebestemmelsene».

Kommunens egne fagfolk, representert ved kommunedirektøren, innstilte med andre ord på at Nye Veiers dispensasjonssøknad skulle avslås.

Enhver utfylling i dette området vil medføre en reduksjon i matfatet til laks og sjøørret og i elvemunningen. Prøvefiske utført av SJFF i august viste at disse områdene er vesentlig mer fiskerike enn andre områder. Til tross for dette, og til tross for at det pågår vitenskapelige undersøkelser som skal undersøke betydningen av arealet, vedtok et politisk flertall å innvilge dispensasjonen.

SJFF beklager vedtaket sterkt. Det ene er at vedtaket potensielt strider mot reguleringsplanvedtaket fra tidligere i år som forutsatte undersøkelser før utfylling eventuelt kunne starte, noe annet er at dette er potensielt ulovlig i henhold til vannforskriften. I alle tilfelle viser dette nok en gang at selv om de fleste partier legger vekt på å ta vare på Stjørdalselva i forbindelse med valgkamp og andre arrangement, så er holdningen en annen med en gang det kommer til praktisk politikk.

En utfylling av elveutløpet innebærer selvsagt ikke at verken laksen eller sjøørreten blir utryddet. Det ville ha vært ulovlig. Men dette er nok en bit-for-bit utbygging som i sum vil være negativt for fisken. Det er svært lite igjen av de elvenære brakkvannsområdene ved utløpet av elva. Nå forsvinner enda mer.

For noen år siden vedtok kommunen at den skal være «en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak», noe som også er nedfelt som ett av kommunens fire hovedmål​ for fremtiden. Det er krevende å finne spor av dette i forbindelse med saker som har med Stjørdalselva å gjøre.​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.