Under 300 gytegroper i Stjørdalselva høsten 2019
Publisert 07.01.2020 09:56
Oppdatert 14.01.2020 08:19
Under 300 gytegroper i Stjørdalselva høsten 2019
Rundt 70 prosent færre gytegroper enn året før.

​​​Som et ledd i overvåking av laksebestanden telles det hver høst gytegroper i Stjørdalselva. Laksen gyter på relativt grunt vann så trenede mannskaper er normalt i stand til å oppdage gropene ved observasjon fra båt eller ved vading. Det telles groper på strekningen fra Nustadfoss til samløpet med Forra. Det gyter selvsagt en del fisk lengre ned også, men det er utviklingen over tid som betyr noe. Det meste av fisken gyter uansett i de øverste delene av vassdraget. Slik er det i de fleste elvene.

Høsten 2019 ble det funnet litt under 300 gytegroper. Det er over 800 færre enn året før, men det var et rekordår. Fjorårets antall var også lavere enn gjennomsnittet, men likevel høyere enn i 2017 da man ikke fant flere enn 200 gytegroper. 

Det var et svakt innsig av laks i fjor og sammen med et høyt fisketrykk kan det medføre lite laks til å føre bestanden videre. Det er imidlertid utviklingen over tid som betyr noe, og det har vært relavtivt stabil de siste årene. De siste par årene har det vært lengre tørkeperioder. Da blir fisken mindre bitevillig og beskatningen lavere. 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.