SJFF ber om restriksjoner i sjølaksefisket
Publisert 13.07.2018 10:10
Oppdatert 15.07.2018 21:35
SJFF ber om restriksjoner i sjølaksefisket
Illustrasjonsfoto (kilde: Norske Lakseelver)
SJFF har henvendt seg til både fylkesmannen og til Miljødirektoratet og bedt om forkortet fisketid for kilenotfisket i fjorden.

​​​Trøndelag opplever en av sin tørreste perioder på lang tid. Det har konsekvenser for laksen. I Orkla og Gaula er vannføringen nå så lav at fisket er stengt i deler av vassdragene og det er også innført restriksjoner på redskapsbruk. Mindre elver som Vigda, Skauga og Homla, mfl. er nå så små at laksen ikke kan gå opp. Og hvor lenge NTE vil være i stand til å opprettholde pålagt minstevannføring i Stjørdalselva før de går tom for vann, er vanskelig å si. 

Paradoksalt nok gir disse forholdene ekstraordinært gode muligheter for fangst av laks i kilenot i sjøen. De få som har notfiske etter laks i sjøen som hobby, og som kan bedrive et fiske uten kvoter på blandede bestander, opplever nå at laksen blir gående i fjorden uten muligheter for å gå opp i elvene.

Det er ingen tvil om at sjølaksefiskerne i år vil fange over halvparten av laksen som fanges med opphav i elvene rundt Trondheimsfjorden. Det er for det første en helt ulogisk og urettferdig fordeling av en begrenset ressurs, men kan også innebære en overbeskatning av sårbare bestander. Hvordan vet vi, for eksempel, at laks som fanges utenfor Byneset ikke er på veg mot Homla som har vært stengt for fiske i flere år? Forvaltningen av laksen skal være basert på den enkelte bestand. Fiske i sjø på blandede bestander er ikke i tråd med dette prinsippet. 

Stjørdal Jeger og Fiskerforening har derfor henvendt seg til fylkesmannen i Trøndelag og til Miljødirektoratet og bedt om at også kilenotfiskerne må ta sin del av byrden i en krevende situasjon. Morten Welde i SJFF uttaler følgende: - Forvaltningen av laksen må være basert på helhetlighet og på byrdefordeling. Slik det er nå så er det kun i elvene det innføres restriksjoner og kun laksefiskere og rettighetshavere i elv som må ta byrden i den krevende situasjonen vi er i. Det er verken bærekraftig eller rettferdig. I dagens ekstraordinære situasjon, med lite vann i elvene og med nylig innførte restriksjoner i flere Trøndelags-elver, må Miljødirektoratet også vurdere restriksjoner i sjølaksefisket.

​Verken SJFF eller elveeierlaget har foreløpig vurdert å stenge hele eller deler av elva på grunn av den lave vannføringen. Welde oppfordrer uansett fiskerne til selv å ta ansvar. 

-Slik situasjonen nå er så klumper laksen seg sammen i strømrike høler. Når den står tett og når vannet er varmt, blir den lett stresset. Det kan hende vi bør avstå fra å fiske når forholdene er slik som de er. Vi minner også om at overlevelsen ved fang og slipp er lavere når vannet er varmt.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.