SJFF deltar i viktig forskingsprosjekt
Publisert 28.07.2020 11:01
Oppdatert 28.07.2020 11:06
SJFF deltar i viktig forskingsprosjekt
Fiskene merkes med et elektronisk merke som sender en kodet lyd med fiskens ID-nummer til lyttestasjonene i vannet. Dette kalles akustisk telemetri. Foto: Gemini
Bidrar til økt kunnskap om elva.

​​​​I forbindelse med utbygging av E6 i utløpet av Stjørdalselva gjennomfører NTNU Vitenskapsmuseet undersøkelser av hvilke konsekvenser dette får for laksen og sjøørreten. Konkret dreier dette seg om å kartlegge områdebruk til sjøørret og laks ved Hellstranda i perioden august 2020 til august 2021. Dette vil blant annet foregå ved å fange sjøørret og laks i området fra Bildeholmen til Sandfærhus, merke dem med elektroniske merker som utsender et kodet lydsignal og så registrere disse ved hjelp av lyttestasjoner plassert i området.

Fra den 3. august vil SJFF bistå NTNU med prøvefiske i utløpet av elva. Fiskene vil bli merket med en liten radiosender. Siden vi først skal merke fiskene ønsker vi å bruke dataene i et annet prosjekt hvor vi ser på hvordan virus, bakterier og parasitter påvirker atferd og overlevelse til sjøørret. Under merkingen tar vi derfor en liten prøve av gjellene som seinere vil bli analysert for inntil ca. 80 ulike patogener. Resultatet fra denne analysen vil bli sammenholdt med atferd og overlevelse i elva gjennom høst, vinter og vår.

​Fra starten av august vil NTNU plassere 33 lyttestasjonene i sjøen og i nedre deler av vassdraget. Stasjonene vil bli plassert ut fra neste uke. Det er selvsagt en viss risiko for at redskap kan sette seg fast i utstyret, selv om man plasserer det med kjetting som ligger godt ned til elvebunnen for å minimere risikoen for at det skal komme i konflikt med fiske. Men det er nødvendig med kjetting inn til land for å unngå tap av utstyret. Vi vil også prøve å plassere det i hølene på en slik måte at konflikten med fiske blir minst mulig. Isolert sett er dette negativt for fisket i de siste tre ukene av sesongen, men nytten av økt kunnskap om fiskens bruk av elva og hvilke faktorer som påvirker den er stor. Dette er et svært viktig prosjekt for SJFF og for elveeierlaget. Kontaktperson hos NTNU om dette er Jan Grimsrud Davidsen (epost: jan.davidsen@ntnu.no, tlf.: 92464314, og Sindre Håvarstein Eldøy (epost: sindre.eldoy@ntnu.no, tlf.: 92266586). Morten Welde representerer SJFF i samarbeidet.

Filen under viser plasseringen av lyttestasjonene.

Lyttestasjoner.png


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.