Stjørdalselva 2018: Krevende forhold, men tidvis godt fiske
Publisert 03.09.2018 10:39
Oppdatert 03.09.2018 14:02
Tidenes tørkesommer satte sitt preg på fisket i Stjørdalselva.
Stjørdalselva 2018: Krevende forhold, men tidvis godt fiske
Leder i fiskeutvalget i SJFF, Morten Welde, med en pen smålaks tatt i august.

​​​​​​​Været kan vi ikke styre. Noen ganger regner det hele sommeren, andre ganger er det tørke. Det påvirker fisket. Når det er mye vann i elva, blir fisken mer bitevillig. Når det er tørke, blir fisken vanskelig å ta. Det fikk vi til fulle erfare denne sommeren.

Det kom unormalt lite nedbør i både mai, juni og juli og vannføringen var liten i store deler av sesongen. Fisket var krevende og mange vald var ufiskbare. Til tross for det, ble fangstene rimelig gode. Til sammen ble det fanget 2270 laks i løpet av sesongen, hvorav hele 55 prosent ble satt tilbake i elva igjen. I vekt tilsvarer det drøye ni tonn. Siden noe av laksen fanges flere ganger er det ikke nødvendigvis riktig å sammenlikne dette med tidligere år hvor all laks ble slått ihjel, men årets fangst er om lag på linje med totalfangsten de siste årene. Det er oppløftende i et år hvor vanntemperatur og vannføring tidvis gjorde fiske innpå umulig.

Årets sesong ble dominert av mellomlaks. Det var lite smålaks og storlaks, men sesongens største var likevel hele 17,8 kilo. Den ble tatt av Jahn Waage Aurdal i Forra på flue.

God august

Årsaken til det gode resultatet, sesongen sett under ett, er det gode fisket i august. I august kom endelig regnet og da måtte laksen flytte på seg. På grunn av mangelen på vann hadde mye av laksen svømt tilbake til sjøen eller samlet seg i dype høler. Når vannføringen økte, gikk denne fisken på elva for andre gang. Når den samlede oppgangen av fisk i tillegg virker å ha vært brukbar, så førte dette til et til tider svært godt fiske i august og mange fiskere hadde gode opplevelser ved elva.

Mye fang og slipp

Dessverre, for mange, måtte det meste av laksen som ble fanget i august settes tilbake i elva igjen. Etter to sesonger med for hard beskatning hadde elveeierlaget før sesongen bestemt at all laks over tre kilo var fredet i august. SJFF var kritisk til det ettersom vi mente at dette reduserte verdien av laksefiske og at man heller burde vurdere en avkorting av sesongen eller storlaksfredning fra en senere dato. Uavhengig av hva man måtte mene om denne regelen, kan vi konstatere at den har spart store mengder gytefisk. Inntrykket er at det står mye mellom- og storlaks i elva.

Sportsfiskere fisker for opplevelsen og ikke nødvendigvis for å fylle fryseren med laks. Derfor, og på grunn av strenge regler, har omfanget av fang og slipp økt kraftig de siste 5-10 årene. Mens under 10 prosent av fisken ble gjenutsatt i 2009, bikket andelen i år 50 prosent. Ikke alle er komfortable med dette og føler at det å temme flere store lakser i løpet av én dag kun for å la dem svømme videre ikke er forenlig med god fiskevelferd.

Det vil alltid være ulike meninger om jakt og fiske og i bunn og grunn er det begge unødvendige aktiviteter hvis man ser bort i fra helsegevinsten ved å være ute og nyte norsk natur og bedrive en aktivitet man er glad i. Heldigvis har vi fortsatt anledning til å ta opp inntil seks lakser fra Stjørdalselva og hvis man ikke liker fang og slipp, kan man heller avstå fra å fiske i den delen av sesongen hvor det er stor sannsynlighet for at man må slippe fisken igjen.

Det er få deler av fiske hvor det er så god kunnskap om effektene som for fang og slipp. Det er produsert en lang rekke forskningsrapporter om overlevelsen av laksefisk i mange land. Gjort riktig er overlevelsen ved gjenutsetting innpå 100 prosent, men på grunn av feilhåndtering, dyp kroking med mer er gjennomsnittlig overlevelse noe over 90 prosent. Gjort riktig og med måtehold kan fang og slipp derfor føre til mer gytefisk i elva. Vi ser definitivt at på de valdene der man er mest forsiktig med uttaket og der man gjenutsetter flest laks, som for eksempel på Hembre, så står det mest laks igjen når sesongen er over.

Dødeligheten ved fang og slipp øker imidlertid ved høye temperaturer. I deler av fiskesesongen var vanntemperaturen over 20 grader i deler av elva. Da er ikke gjenutsetting forsvarlig og når vannføringen i tillegg er svært lav, kan fiske føre til sykdomsfremkallende stress. Elveeierlaget valgte derfor å stenge fiske i nedre deler av elva samt Forra og Sona en ukes tid i månedsskiftet juli/august. SJFF støttet dette, men konstaterer at man sannsynligvis bør ha et virkemiddelapparat klart på forhånd hvis likende situasjoner oppstår i fremtiden.

Noe mer sjøørret

Sjøørreten har vært totalfredet i Stjørdalselva siden 2010. Det har ikke ført til særlig oppgang i bestanden, men vi registrerer heldigvis en viss oppgang i fangstene. I 2018 ble det tatt 400 sjøørret i Stjørdalsvassdraget. Det er 100 flere enn for to år siden, men likevel langt under fangstene på 1980 og 1990-tallet som gjerne lå på mellom 1000 og 2000 fisk.

SJFF og elveeierlaget har gjennomført biotopforbedrende tiltak i viktige sjøørretbekker i flere år. Parallelt med dette har Avinor og Nye Veier arbeidet målrettet for å få tillatelse til å fylle igjen og ødelegge det for sjøørreten livsviktige beite- og oppholdsområdet i det gamle elveleiet ved Sandfærhus. Per september 2018 ser det nå ut som om alle politiske partier i Stjørdal, med unntak av Arbeiderpartiet, vil avvise dette. Det er trist at det fortsatt finnes aktører som ikke ser noen verdi i ren natur og levende økosystemer.

Aktivt oppsyn, men få regelbrudd

SJFF gjennomfører oppsyn på sine vald og har også en avtale med elveeierlaget om oppsyn på private vald. Elveeierne selv er selvsagt ansvarlig for at reglene følges på egne vald, men det er alltid nyttig med en ekstern kontroll. De aller fleste fiskere setter pris på dette og oppsynet kan også bidra til å oppklare misforståelser angående fiskeregler og grenser. Fiskerne i Stjørdalselva er gjennomgående lovlydige og omfanget av regelbrudd er lavt.

I år ble ingen fiskere bøtelagt, men flere fikk irettesettelser og på SJFF sine vald ble også noen fratatt fiskekortet etter brudd på SJFFs fiskeregler. Dessverre har vi i år hatt en utfordring med ulovlig fiskere ved terskelen i utløpet av elva. I det området er fiske forbudt. Fiskeoppsynet har vært der sammen med politiet flere ganger og hvis man påtreffer fiskere der fremover så vil de bli bøtelagt.

Forsiktig optimisme etter sesongen

Selv om det alltid vil være diskusjoner om fiskeregler, forvaltning, fang og slipp med mer så ble det en positiv avslutning på fiskesesongen for de fleste. Fisket var godt og vi observerte mye fisk på mange vald. Mye tyder på at årets gytesesong vil bli god. Vi får ytterligere indikasjon på mengden fisk under stamlaksfisket i september og fasiten får vi etter gytegroptellingene i oktober/november.

Hvordan sesongen 2019 vil bli, er vanskelig å spå, men det lave antallet smålaks gir grunn til en viss bekymring. Stjørdalselva er uansett en elv hvor fisket er rimelig jevnt så vi regner med at neste sesong også blir brukbar.

SJFF arbeider for allmennhetens tilgang til laksefiske og baserer vårt tilbud på leie av vald fra private grunneiere. Så lenge disse fortsatt setter pris på det arbeidet vi gjør for elva så vil vi fortsatt ha et godt tilbud om fiske også til neste år.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.