Stjørdalselva 2019: En middels sesong
Publisert 02.09.2019 10:40
Oppdatert 02.09.2019 14:28
Stjørdalselva 2019: En middels sesong
Leder i fiskeutvalget, Morten Welde, med en nygått hannlaks på 10,8 kilo tatt 2. juni. Foto: Richard Bakken, Stjørdalens Blad
Dårlig innsig av laks, men tidvis gode forhold og mange fiskere førte til at den samlede fangsten ble om lag som i et normalår.

​​​​​​​Før sommeren spådde SJFF en god start, men svakere fangster ut over sesongen. Det stemte bra. Fisket i juni var rimelig bra. Faktisk var fisket den første uken av sesongen blant de beste første ukene vi har hatt de siste 10 årene. Fra juli dabbet fisket av og august var svært stille.

Til sammen ble det fanget 1910 laks i løpet av sesongen, hvorav 40 prosent ble satt tilbake i elva igjen. I vekt tilsvarer den samlede fangsten om lag 8,6 tonn. I sum tilsvarer det en sesong om lag på normalen, men likevel lavere enn fangstene enn de siste par sesongene da det ble fanget henholdsvis 26 og 16 prosent flere laks enn i sommer.

Det var relativt mye storlaks i år, men lite mellomlaks og smålaks. Det kan tilsi at vi er inne i svake årganger og at fisket kan bli dårlig i årene fremover. Årets største laks var 19,5 kilo. Den ble tatt på Renå.

Masse fiskere

Stjørdalselva er en lett tilgjengelig elv. Den er omgitt av veger på stort sett begge sider og kortsalg er godt tilrettelagt gjennom SJFF og private tilbydere av fiske. God tilgang er positivt for samfunnet, men kan ha konsekvenser for beskatningen. I år med gode fiskeforhold og mange fiskere kan uttaket av fisk bli høyere enn det som er bærekraftig. I juni var antall fiskere rekordmange, men i løpet av sommeren ble det færre fiskere, spesielt på SJFF sine vald.

Tørken "reddet" laksen

Det blir ikke mer laks av mye vann, men den blir lettere å fange. Fra rundt den 10. juli inntraff en lengre tørkeperiode som varte nesten sesongen ut. Det påvirket både fisket og antall fiskere og førte helt sikkert til at beskatningen av fisk ble lavere enn den ellers ville ha vært.

Av en eller annen grunn, mener mange at fiske bør forbys når det er lite vann. Vi kjenner ikke til verken forskning eller råd fra forvaltningen som tilsier det. I realiteten er vannføringen i den regulerte Stjørdalselva under tørkeperioder høyere enn den ville ha vært fra naturens side, og det vanndekte arealet varierer lite så lenge vannføringen er normal. Til tross for en del støy på sosiale medier valgte elveeierlaget derfor å holde elva åpen for fiske selv om vanntemperaturen steg opp mot 20 grader i nedre deler og selv om vannføringen ble ned mot 15 kubikk. Det påvirket neppe bestanden.

SJFF følger det som elveeierlaget bestemmer, men i etterpåklokskapens lys burde vi kanskje ha stengt kortsalget en periode. Når lengre tørkeperioder inntreffer oppfordrer vi folk til heller å nyte sommeren enn å fiske, men da de uregulerte elvene Gaula og Verdalselva ble stengt for fiske førte dette til en stekt tilstrømning av fiskere fra de elvene. At masse folk står og kaster sluk når elva er lita og varm, er ikke noe vi ønsker. Vi vil forberede kortselgerne på at vi kan komme til å stenge kortsalget under tilsvarende forhold i fremtiden.

Mye aktivitet i forbindelse med villaksens år

2019 er villaksens år. I fjor vedtok lakse-organisasjonene for Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) at 2019 skulle være det internasjonale året for laksen. Hensikten var å fremme internasjonalt samarbeid om forvaltning og forskning. Villaksens år i Norge har hatt fokus den fantastiske villaksen og dens rolle i nordmenns liv.

SJFF bidro til villaksens år gjennom en rekke arrangement og aktiviteter. Vi bidro til lakseåpning med politikerdebatt, musikk og ulike aktiviteter på Hembre gård 1. juni; og vi arrangerte politikertreff, Camp villaks, politikermøte og kurs i bekkerestaurering i august. I tillegg hadde vi vanlige aktiviteter som fiskekvelder for damer, fiske for skoleklasser, med mer. Til sammen bidro frivillige fra SJFF med langt over 1000 ubetalte dugnadstimer til beste for laksen og fellesskapet i løpet av sommeren.

Usikkerhet før neste sesong

Hvordan sesongen 2020 vil bli, er vanskelig å spå, men årets svake innsig og det lave antallet smålaks og mellomlaks kan gi grunn til bekymring. Det kan virke som om det står igjen lite gytefisk etter årets sesong. Det endelige svaret på det får vi gjennom gytegropregistreringene som gjennomføres i oktober/november.

SJFF er uansett en langsiktig aktør i elva. Vi betaler elveeiere en grei leie uansett om fisket er godt eller om det er dårlig. Vi arbeider for allmennhetens tilgang og for laksens og Stjørdalselvas langsiktige forvaltning og overlevelse. Så lenge vi er i stand til å tilby laksefiske til allmennheten, vil vi derfor kunne ønske menn og kvinner fra hele Norge og fra våre naboland velkommen tilbake til Stjørdalselva.


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.