Stjørdalselva 2020: En annerledes fiskesesong
Publisert 10.09.2020 09:00
Oppdatert 11.09.2020 08:07
Stjørdalselva 2020: En annerledes fiskesesong
Thomas Fredriksen med laks på kroken. En ung rekrutt følger spent med på at pappa drevent kjører fisken.
Færre fiskere, men bra med fisk og gode fangster.

​​​​Mer enn noe annet vil årets sommer bli husket for Covid-19 og implikasjonene av den globale pandemien. Men til tross for få fiskere i elva, ble fangstene gode. Det er nesten 20 år siden det har blitt tatt så mye laks i Stjørdalselva.

I mars nådde den globale pandemien Covid-19 Europa etter at den (som de fleste andre pandemier) hadde oppstått på et kinesisk matmarked høsten før. Det ga redselsfulle konsekvenser i mange land. Den norske responsen var å stenge grensene og innføre strenge restriksjoner på mange områder. Det førte til at gjester fra mange land ikke hadde adgang til Norge og til Stjørdalselva. Resultatet ble langt færre fiskere, spesielt på SJFFs vald, men likevel ble samlet fangst god. Totalt ble det fanget 2787 laks i Stjørdalselva i løpet av sommeren, hvorav om lag 40 prosent ble satt tilbake i elva igjen. Det tilsvarer en fangst på rundt 12 tonn, noe som gjør årets sesong til en av de bedre siden årtusenskiftet. En ny laksebørs med et annet system for registrering av gjenutsatt laks innebærer imidlertid at samlet vekt ikke uten videre kan sammenliknes med tidligere år. Til sammenlikning ble det tatt ​henholdsvis 2269 og 1910 lakser i 2018 og 21019.

Årets sesong bød på mange store lakser. Den største ble tatt av Henrik Wormdal på Lerfald. Den veide hele 18,7 kilo og ble tatt på flue. Det ble også tatt flere andre fisker over 15 kilo. Snittvekten på laksen var drøye fire​ kilo.

Gunstige fiskeforhold

Det gode fisket kom som en overraskelse på flere. De siste sesongene har vært nokså middelmådige og innsigstallene fra forskningsnota ved Agdenes viste relativt lave fangster hele sesongen. At det likevel ble tatt så mye laks, kan kanskje tilskrives fiskeforholdene. Det var store snømengder i fjellet før sesongen og kombinert med brukbart med regn ga det gode fiskeforhold i juni og juli. Det blir ikke mer laks av mye vann, men den blir mer bitevillig.

Ny laksebørs og et eget «Stjørdals-kort»

Før sesongen endret elveeierlaget Laksebørsen fra en lokalt utviklet løsning til en løsning utviklet av deres samarbeidspartner Elveguiden. Samtidig innførte de en ny avgift, et «Stjørdals-kort», som er den samme uavhengig av hvor mye man betaler for fisket. Inntektene skal gå til å dekke elveeierlagets utgifter, og statistikken fra kortet skal føre til en bedre oversikt over antall fiskere i elva.

Den nye ordningen førte til mye plunder og heft for både fiskere og kortselgere, men alle fulgte lojalt opp den nye ordningen. Det var større mangler på private vald. Oppsyn utført av SJFF viste at det kun var på private vald der enkelte manglet det nye kortet. En ny ordning krever nok litt tilvenning.

Venter en god gyte-høst

Det lave antallet fiskere i elva førte til et inntektsbortfall på flere hundre tusen kroner for SJFF. I år går SJFF med underskudd på fisket. I en situasjon hvor hundretusener har omkommet og mennesker over hele verden har mistet sitt levebrød, er det likevel en liten pris å betale. Det er viktigere ting i verden enn laksefiske og penger.

Hvis Covid-19 kan sies å ha en positiv effekt, så er det at vi i år sannsynligvis hadde en bedre balanse mellom antall laks og antall fiskere enn det vi har hatt på mange år. Inntrykket er at det står bra med fisk igjen i elva, noe som lover bra før gytetiden i oktober/november. Det endelige svaret på det får vi gjennom gytegropregistreringene som gjennomføres senere i høst.​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.