Stjørdalskortet og ny laksebørs
Publisert 12.03.2020 10:37
Oppdatert 12.03.2020 10:38
Stjørdalskortet og ny laksebørs
En ung laksefisker i Stjørdalselva, august 2019.
Elveeierlaget innfører endringer med konsekvenser for de som planlegger å fiske i Stjørdalselva i sommer.

​​​​​​​​Endringene vil bestå av to elementer:

- En ny laksebørs, hvor den enkelte fisker i større grad vil bli ansvarlig for registrering av fangst.

- En ny avgift, "Stjørdalskortet", på 100 kroner per fisker per sesong.

Desinfisiering må som vanlig skje lokalt.​

Innholdet og bakgrunnen for endringene er utførlig beskrevet på elveeieragets hjemmeside. ​

SJFF var kritisk til innføringen av en ny avgift. For det første er det urettferdig med en lik avgift uavhengig av om man kjøper et døgnkort til 400 kroner eller betaler 25.000 kroner for en ukes eksklusivt fiske - prisøkningen er stor for den ene, ubetydelig for den andre (som om alle skulle betalt det samme i skatt, uavhengigav inntekt). Videre vil dette innebære en ikke-ubetydelig kostnad for oss og svekke vår rolle som tilbyder av fiske for vanlige folk. Og til sist betyr dette at det blir mer tungvint å være laksefisker. Å registrere en egen bruker med mer på nettet kan være tidkrevende, og kommer i tillegg til betaling av fiskeravgift, kjøp av fiskekort, etc. Dette blir en barriere for rekruttering.

Vi ser oss derfor tvunget til å vurdere en ren nettbasert kortsalgsløsning. Lokalt kortsalg kombinert med "stjørdalskort", registrering av bruker, med mer, vil være praktisk krevende og en hybridløsning med nettbasert kortsalg og lokal utlevering vil føre til enda mer arbeid og enda større kostnader for oss. Hvordan kortsalget skal organiseres vil vi komme tilbake til i løpet av vinteren/våren.

I alle tilfeller er nok nettsalg mer i tråd med fremtiden enn omfattende papirbaserte systemer og kan gi oss fordeler i form av muligheter for prisdifferinsiering, kortstatistikk etc. som vi ikke har i dag. Systemet som nå innføres eksisterer også i andre elver fra før.

Det er fordeler og ulemper med det elveeierlagt innfører. SJFF har sagt sin mening, men nå er saken avgjort og da arbeider vi for å etablere så gode løsninger som mulig for foreningen og for fiskerne. Det kan hende det blir noen innkjøringsproblemer, men vår holdning er at dette skal bli bra for elva og på sikt positivt for alle.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.