Tar grep for å redusere fiskepresset
Publisert 20.04.2018 09:04
Oppdatert 24.05.2018 08:45
Tar grep for å redusere fiskepresset
Fang og slipp - et virkemiddel for å redusere det samlede uttaket av fisk.
Strengere fiskeregler og høyere fiskekortpriser skal gi flere gytefisk i elva etter endt sesong.

​Stjørdalselva er en populær og tilgjengelig elv. Kanskje for populær, i takt med stadig flere fiskere har mengden gytefisk om høsten blitt redusert flere år på rad. Høsten 2017 ble det bare registrert noe over 200 gytegroper. Det er over 150 færre enn det som ble funnet høsten 2016 og under en tredel av det man normalt finner i gode år. Vi må over 15 år tilbake i tid for å finne like få gytegroper. Denne utviklingen må vi snu.

Som et resultat av stadig færre gytegroper har elveeierlaget fra og med årets sesong vedtatt at all fisk over 65 centimeter (ca. 3 kilo) er fredet i august. Hvis det blir lite smålaks, vil det da bli et nærmest rent fang og slipp fiske denne siste fiskemåneden.

Det har vært en stor økning av fiskere i også på SJFF sine vald de siste årene. Det er en klar sammenheng mellom antall fiskere og mengden gytefisk. Å begrense antall fiskere, kan derfor være et virkemiddel for å redusere fisketrykket. Det meste av fisken i elva tas riktignok på andre vald enn SJFF sine (om lag 2/3-deler tas på de private valdene), men vi må ta vår del av ansvaret. Siden det er svært få som tar hele "kvoten" så er det først og fremst antall fiskere som er drivende for fiskeuttaket.

Vi setter derfor opp prisene på fiskekort i år. Vi har et håp om at dette, sammen med et klart signal om at Stjørdalselva ikke tåler flere fiskere, kan bidra til å redusere uttaket ned mot bærekraftige nivå.  Prisen på fiskekort for junior og barn holdes uendret i år også. Prisene finner du HER.

Det er lett å fiske og lett å få fiskekort i Stjørdalselva. Det har ført til at enkelte har hevdet at Stjørdalselva er «elva for alle», men alle kan ikke fiske i Stjørdalselva. Da tømmer vi elva for fisk. Ulike krefter har arbeidet for å tiltrekke stadig flere fiskere til elva. Flere fiskere fører til økte inntekter, men kan være negativt for fiskebestanden.

SJFF, som disponerer vald hvor 1/3-del av all fisk i elva tas, tar vår del av ansvaret for bestanden. Men samtidig kan de av oss som fisker også ta mer ansvar. Vi kan nøye oss med færre fisk og ikke ta hele "kvoten" og vi kan drive med annet enn bare å fiske hele sommeren. Å gjenutsette 20-30 laks hver sommer er ikke nødvendigvis i tråd med god fiskevelferd og kan bidra ytterligere press på fiskebestanden.​

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.