Unngå destruktiv lokal konkurranse
Publisert 07.02.2019 11:54
Oppdatert 07.02.2019 11:58
Unngå destruktiv lokal konkurranse
Et eksempel på det SJFF driver med. Bildet viser Jomar Bårdsaune fra fiskeutvalget som deler ut fiskeutstyr fra Normark Norge til elever ved Hegra Barneskole. Lærer Jørgen Korstad er godt fornøyd med samarbeidet med SJFF.
Styret i SJFF advarer mot illojal opptreden.

​​​​SJFFs unike tilbud til laksefiskere er et resultat av flere tiår med hardt arbeid. Gjennom flere tiår har vi hatt et godt samarbeid med lokale elveeiere som begge parter har tjent på. Mot at vi håndterer alt arbeid med kortsalg, merking, oppsyn, rekruttering, kultivering med mer, har grunneiere fått en stabil og god leieinntekt – uavhengig av hvor godt fisket har vært det enkelte år.

Slik er det ikke i alle elver. Flere plasser er lokalbefolkningen priset ut av elva med de konsekvenser det har for rekruttering og lokal forvaltning. Hvis vi ikke tar vare på det vi har, kan vi risikere at Stjørdalselva blir som Namsen der de lokale jeger- og fiskerforeningene ikke lengre har noe tilbud.

De siste par årene har vi registrert noen tegn på at alle kanskje ikke har den samme forståelsen som oss. Vi har også erfart at enkelte lokale fiskere har vurdert å konkurrere med SJFF om vald. På styremøte den 6. februar fattet derfor styret i SJFF følgende vedtak:

«SJFF leier fiskevald i Stjørdalselva og Forra. Med mindre vi spesifikt har sagt opp leieforholdet anser vi det ikke som god praksis hvis andre forsøker å overby oss eller på andre måter fravriste oss leieforholdet. Dette gjelder også når en leieperiode er gått ut og vi er i forhandlinger om forlengelse. Hvis medlemmer av SJFF forsøker å konkurrere om vald med oss, så anser vi dette som illojalitet.»

La dette være en påminnelse. Det er kanskje ikke alle som kjenner historien like godt. Vi ønsker verken å ekskludere medlemmer eller stigmatisere enkeltpersoner, men skal vi opprettholde det tilbudet vi har så må vi stå sammen. Hvis stjørdalinger begynner å konkurrere med hverandre, vil vi alle tape på sikt.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.