Vis måtehold under praktisering av fang og slipp
Publisert 13.08.2018 17:01
Oppdatert 13.08.2018 17:02
Vis måtehold under praktisering av fang og slipp
SJFF oppfordrer sine fiskere til å begrense fiskeintensiteten.

​En død laks gyter ikke og i økende grad velger fiskere å la laksen svømme videre fremfor å slå den i hjel. Det kan føre til mer gytefisk i elva.

Gjenutsetting er også en konsekvens av strengere kvoter. Når det er begrenset hvor mange laks man kan slå i hjel så kan det føre til at fiskerne setter laksen ut igjen for at de skal kunne fortsette å fiske.

Laksefisk er robuste og gjort riktig overlever over 90 prosent av all laks som blir satt ut igjen. Det er gjennomført studier i flere land som dokumenterer dette. Fiskeforhold (særlig varm elv) og redskap kan imidlertid påvirke overlevelse og enkelte fisk tåler også mindre enn andre. Jo flere fisk man gjenutsetter, jo større er sjansen derfor for at en eller flere av dem dør. Hvis du gjenutsetter mange fisk i tillegg til at du tar opp 5-6 fisk i løpet av en sesong så øker sannsynligheten for at du tar mer enn "kvoten". 

Fang og slipp har også en etisk side. Noen føler at dette er «lek med liv» eller «lek med maten», men sportsfiske er i utgangspunktet en aktivitet vi ikke behøver å drive med og hva som er etisk riktig vil variere fra person til person. Noen mener at det å slå i hjel flere laks per sesong er uetisk mens andre mener at fang og slipp er uetisk.

Fiskereglene skal begrense hvor mange fisk som slås i hjel og ikke hva den enkelte liker og ikke liker. SJFF mener imidlertid at omfattende fang og slipp, der enkeltpersoner kan gjenutsette 4-5-6 fisker per dag og opptil 20-30 per sesong kan true legitimiteten til fang og slipp som forvaltningsmessig verktøy. Vi som fisker må også være bevisst på hvordan vår adferd virker på andre – enten det er andre sportsfiskere eller de som ikke fisker.

SJFF ønsker i utgangspunktet å ha færrest mulig regler for fiske. Vi ønsker derfor ikke å regulere antall fisk den enkelte kan gjenutsette i løpet av en dag eller sesong, men vi gjentar vår oppfordring fra før sesongen om å vise måtehold. Heldigvis har de fleste av oss andre ting å gjøre enn kun å fiske.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.