Stopp i fisket i Forra, Sona og nedre deler av Stjørdalselva fra 1. august
Publisert 31.07.2018 09:08
Oppdatert 31.07.2018 09:10
Stopp i fisket i Forra, Sona og nedre deler av Stjørdalselva fra 1. august
Lite vann i Stjørdalselva
Fisket stoppes på grunn av lite og varmt vann

​​​​​​​Tørken får konsekvenser for laksen. Stjørdalsvassdragets elveeierlag har tatt grep for å skjerme laksen i den krevende situasjonen vi nå er i.

I Forra er det meldt om vanntemperaturer på opp mot 25 grader samt er det registrert temperaturer på 20 grader i Stjørdalselva nedenfor Forra. Under slike forhold kan praktisering av fang og slipp føre til at laksen tar varig skade og kan dø etter utslipp i elva igjen. Fiskereglene tilsier at all laks over 65 cm skal slippes ut igjen og det vil derfor ikke kunne praktiseres på forsvarlig vis slik tilstanden er nå.

Endringene oppheves når forholdene i elva normaliserer seg.

SJFF forholder seg til det som elveeierlaget bestemmer. Vi har uansett oppfordret de som fisker på våre vald om å avstå fra eller fiske minst mulig slik forholdene nå er. Det er noe kaldere vann lengre opp i elva, men der er det til gjengjeld svært lite vann. Hvorvidt det er gunstig å stresse laksen med fluesnører/fluer og med sluker under slike forhold, er vi usikre på. 

Mer alvorlig er det at mye laks har blitt gående i fjorden i ukesvis. Der har den blitt utsatt for store luseangrep og et kvotefritt fiske fra de som har kilenotfiske som hobby. SJFF har tidligere i sommer oppfordret Miljødirektoratet om å ta grep overfor dette fisket på blandede bestander, men registrerer nok en gang at det er elveeiere, fiskerforeninger og sportsfiskere i elv som må ta ansvaret for laksebestanden.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.